Search

 
 

11 червня 2019 року відбулося останнє перед відпускним періодом засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності. Відкрила засідання голова комісії, професор Наталія Савичук та ознайомила присутніх з порядком денним.

Першим питанням був розгляд моніторингу виконання дисертаційних робіт та матеріалів наукової продукції. Інформацію представила учений секретар професор В. Горачук. Розпочато реалізацію вимог Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167. В межах цього питання було обговорено та затверджено рішення щодо проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.18 «Офтальмологія» заочного аспіранта  кафедри офтальмології Фролової Світлани Сергіївни (науковий керівник – професор І. Шаргородська), яка проходила підготовку за новими вимогами Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, та достроково завершила виконання своєї дисертаційної роботи.

Проректор з наукової роботи професор Н. Савичук доповіла про підготовку науково-педагогічних кадрів в НМАПО імені П. Л. Шупика у 2018 році та перспективи на 2019 рік. Професор І. Зозуля відзначив значні досягнення проведеної роботи. Наголосив на тому, що за три роки відділи проректора вийшли на зовсім новий рівень, завдячуючи успішній і ефективній роботі керівника.

Наступним питанням був звіт про роботу Комісії з біоетики у 2018 році та I-й половині 2019 року та перспективи розвитку. Доповіла це питання голова комісії професор С. Пустовіт. Участь в обговоренні взяли професори С. Саволюк, Н. Горовенко та Н. Савичук. Роботу Комісії з біоетики оцінили позитивно.

Метролог О. Трухан проінформувала про повірку медичної апаратури та засобів вимірювання, які використовуються для наукової та навчальної роботи у НМАПО імені П. Л. Шупика. Доповідач зазначила, що в Академії за минулий рік було повірено 124 одиниці засобів вимірювальної техніки, які належать кафедрам та лабораторіям. Було наголошено на тому, що для науково-дослідних лабораторій впроваджені стандарти ISO і вони мають проходити акредитацію, а саме - це визнання їх технічної компетентності згідно з вимогами стандартів, можливість виконувати певного роду завдання і проводити дослідження.

Завідувач відділу аспірантури та клінічної ординатури О. Вишнякова доповіла про результати державної атестації клінічних ординаторів. Зауважила, що відбувся останній випуск клінічних ординаторів в Академії. В цьому році завершують навчання 83 особи, з них - 74 за рахунок державних коштів і 9 навчалися на контрактній основі. Члени комісії взяли інформацію до відома.

Відповідальні виконавці бюджетних НДР відзвітувалися за II квартал 2019 року. Професор Н. Савичук наголосила про своєчасну підготовку проекту плану наукових досліджень та розробок на наступний рік.  Проректор з наукової роботи звернула увагу завідувачів відділів про важливість забезпечення оновлення інформації з наукової роботи, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на академічному сайті. Особливо максимально доступною і повною  інформація на сайті  повинна бути для аспірантів.

Далі провідний фахівець відділу докторантури та організації наукової діяльності О. Рачинська проінформувала присутніх про стан підготовки заявки на проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році. Співробітником відділу була представлена інформація про загальну кількість форумів запланованих на 2020 рік факультетами та інститутами Академії. Члени комісії рекомендували проект заявки на проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться  у 2020 році до ухвалення вченою радою.

Останнім питанням був розгляд клопотання на подовження виконання теми науково-дослідної роботи кафедри громадського здоров’я. Комісія рекомендувала клопотання до затвердження на вченій раді.

На засіданні були присутніми 28 учасників.

Наступне засідання комісії відбудеться 10 вересня 2019 року.