Search

 
 

15 травня 2019 р. відбулось чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор.

Перед розглядом питань порядку денного Юрій Вороненко привітав професора Лідію Калюжну від імені колективу академії з ювілеєм; вручив атестат професора д. мед. н. Євгену Труфанову, атестат доцента – к. мед. н. Ользі Омельяненко.

Почесний гість вченої ради, виконавчий директор БО «БФ «ПДМШ ім. Миколи Пирогова» Таміла Данілевська вручила доценту Івану Сличку відзнаку Президента України «За гуманітарну участь в АТО».

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала професора Толстанова О. К., проректора з науково-педагогічної роботи, який доповів про стан організації системи внутрішнього контролю в НМАПО імені П. Л. Шупика та представив на обговорення заходи з удосконалення системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 на 2019 рік. Вчена рада одноголосно прийняла рішення з подальшого удосконалення системи внутрішнього рейтингу академії, професійного рівня керівників структурних підрозділів з питань менеджменту якості та процесів моніторингу задоволеності споживачів освітніх послуг і ризиків за усіма напрямами діяльності.

За другим питанням порядку денного вчена рада заслухала інформацію чл.-кор. НАМН України професора Юрія Вдовиченка, першого проректора, про роботу в 2018 році постійно діючої кадрової комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, яку він очолює,  та підтримала запропоновані заходи з реалізації кадрової політики академії на 2019 рік.

Велику зацікавленість у вченої ради викликав виступ Сабіни Аугунас, голови наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених, в якому була висвітлена роль товариства в інтеграції наукової та освітньої діяльності академії. Під час жвавого обговорення питання від представників товариства та членів вченої ради надійшли конструктивні пропозиції з активізації академічної мобільності та міжнародного співробітництва молодих вчених, підвищення інформованості академічної спільноти про наукову та громадську діяльність товариства. В рамках обговорення було заслухано інформацію про актуалізацію дотримання біоетичних засад і норм зоозахисного законодавства під час проведення молодими вченими наукових досліджень, висловлену завідувачем кафедри філософії професором Світланою Пустовіт.

Вчена рада заслухала та ухвалила звіт завідувача кафедри іноземних мов доцента Лади Лічман за період з червня 2012 року по червень 2019 року.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада обрала на посаду завідувача відділу докторантури та організації наукової діяльності к. мед. н. доцента Олександру Сіренко, присвоїла вчене звання професора по кафедрі дерматовенерології д. мед. н. Олександру Літусу, доцента - по кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії д. мед. н.Тетяні Бевзенко та по кафедрі акушерства, гінекології та перинатології д. мед. н. Сергію Вдовиченку. 

Вчена рада розглянула результати моніторингу виконання дисертацій здобувачів наукових ступенів, затвердила навчальні плани та програми циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та передатестаційних циклів, рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань, затвердила змісти журналів, співзасновником яких є академія.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 12 червня 2019 р.