Search

 
 

10 квітня 2019 відбулось чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор.

Перед початком засідання Юрій Вороненко вручив атестати професора д. мед. н. Ірині Шаргородській, д. фарм. н. Костянтину Косяченку та атестат доцента к. мед. н. Оксані Солдатовій та привітав колег з отриманням вчених звань.

За першим питанням порядку денного вчена рада з великою увагою заслухала актову промову «Антибіотикорезистентність як глобальна проблема та завдання післядипломної медичної освіти з розробки програм інфекційного контролю та раціонального застосування антибіотиків», підготовлену д. мед. н. Айдином Салмановим, завідувачем кафедри  мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю, професором Олександром Дудою, завідувачем кафедри інфекційних хвороб, професором Олегом Лоскутовим, завідувачем кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Надзвичайну зацікавленість у членів вченої ради викликали сучасні міжнародні підходи до профілактики антибіотикорезистентності, дані про динаміку показників резистентності збудників інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги в Україні, зокрема, при хірургічних втручаннях, можливі напрями удосконалення підготовки фахівців з питань раціонального використання протимікробних препаратів. Презентація за посиланням


Презентація за посиланням


Окрема частина актової промови була присвячена практичним проблемам антибактеріальної терапії в умовах відділення інтенсивної терапії з демонстрацією заходів щодо їх вирішення, які впроваджені на клінічних базах кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Вчена рада прийняла рішення більш широко популяризувати результати власних досліджень та практичний досвід профілактики антимікробної резистентності в засобах масової інформації в частині підвищення інформованості населення про важливість належного і розумного використання антибіотиків.
Презентація за посиланням

За другим питанням порядку денного професор Наталія Савичук, проректор з наукової роботи, представила вченій раді глибокий і всебічний аналіз результатів наукової та інноваційної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика в 2018 році. Особлива увага присутніх спрямовувалась на результати виконання науково-дослідних робіт, впровадження результатів наукової діяльності в практику охорони здоров’я, діяльність наукових шкіл, якість наукової продукції, наукометричні портрети вчених академії на міжнародному рівні, функціонування системи запобігання академічного плагіату. На основі ретельного аналізу ризиків доповідачем були представлені обґрунтовані пропозиції щодо підвищення якості наукової та інноваційної діяльності академії у 2019 році, які були одноголосно підтримані вченою радою.Вчена рада заслухала звіти завідувачів кафедр: вірусології – професора Ірини Дзюблик та терапії і геріатрії – професора Леоніда Стаднюка за період з травня 2014 року по травень 2019 року. Обговоривши доповіді, вчена рада визнала задовільною роботу завідувачів і колективів очолюваних ними кафедр та прийняла рішення щодо поліпшення окремих напрямів діяльності.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада обрала на посаду професора: кафедри педіатрії № 1 - д. мед. н. ст. н. с. Олену Ошлянську, кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії - д. мед. н. ст. н. с. Олександра Романюка та присвоїла вчене звання доцента по кафедрі функціональної діагностики к. мед. н. Ганні Вережніковій.

Вчена рада розглянула результати моніторингу виконання дисертацій здобувачів наукових ступенів, затвердила навчальні плани та програми циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та передатестаційних циклів, рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань, затвердила змісти журналів, співзасновником яких є академія.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 15 травня 2019.