Search

 
 

06 березня 2019 року Уряд затвердив «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167)». Пропонуємо ознайомитись з постановою за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi

Зазначений Порядок регулює питання присудження ступеня доктора філософії разовими спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти та наукових установ, встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, утворення зазначених рад та скасування їх рішень.

Готуючись до необхідності забезпечення виконання нових вимог, проводились заходи щодо підвищення якості наукових публікацій і рівня наукових здобутків науково-педагогічних працівників НМАПО імені П. Л. Шупика.

На даний час в Академії навчається 223 аспіранти за вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах)». Серед них є аспіранти, які вже завершують виконання освітньо-наукової програми підготовки в аспірантурі.

Проректор з наукової роботи професор Н.  Савичук, комісія вченої ради Академії з наукової роботи та інноваційної діяльності, учений секретар професор В.  Горачук, відділ докторантури та організації наукової діяльності здійснюють підготовку Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в НМАПО імені П. Л. Шупика, за яким буде здійснюватись атестація здобувачів наукового ступеня доктора філософії в межах Академії.

Водночас залишається важливим продовження роботи із підвищення якості публікацій та розміщення їх у виданнях, індексованих міжнародними наукометричними базами Scopus та Web of Science. Публікації в цих журналах можна використовувати здобувачам вчених звань доцента і професора для виконання критеріїв наказу МОН України від 14.01.2016  № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 06.02.2017 № 174)».

Нагадуємо вам, що серед 108 українських журналів, які входять до цих баз, є 15 – з медичних та біологічних наук. Інформацію про ці журнали можна знайти за посиланням: https://openscience.in.ua/ua-journalsЖурнали Скопус та WoS Україна 2019

Науки

Название научного журнала

ISSN (Print&El)

Subject area (SJR)

SJR 2017

В Scop

WoS

IF 2018

Город

Шифры 2011

Шифры 2015

 1. Е

Cytology and Genetics
Цитология и генетика

0564-3783
0095-4527

Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine

0,161

1999

SCIE

0,239

Киев / 
Нью-Йорк

02; 03; 14

09; 22

 1. Е

Neurophysiology

0090-2977
1573-9007

Biochemistry, genetics and molecular biology; Neuroscience

0,154

1999

SCIE

0,368

Киев / 
Нью-Йорк

03; 14

09; 10; 22

 1. Е

Regulatory Mechanisms in Biosystems

2519-8521
2520-2588

Biochemistry, genetics and molecular biology; Veterinary; Medicine

 

 

ESCI

 

Днепр

03; 06; 14; 16

09; 10; 16; 20; 21; 22

 1. Е

Zaporozhye Medical Journal
Запорізький медичний журнал

2306-4145
2310-1210

Medicine

 

 

ESCI

 

Запорожье

14; 15

22

 1. Е

Biopolymers and Cell
Біополімери і клітина

0233-7657
1993-6842

Biochemistry, genetics and molecular biology

0,147

1999

 

 

Киев

03; 14; 15

09; 10; 22

 1. Е

Ukrainian Biochemical Journal
Український біохімічний журнал

2409-4943
2413-5003

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Medicine

0,214

1978

 

 

Киев

02; 03; 14; 15

09; 10; 16; 22

 1. Е

Klinicheskaia Khirurgiia
Клінічна хірургія

0023-2130
2522-1396

Medicine

0,105

1999

 

 

Киев

14

22

 1. Е

Experimental Oncology
Експериментальна онкологія

0204-3564
1812-9269

Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine

0,444

1999

 

 

Киев

03; 14

09; 22

 1. Е

Problemy Radiatsiinoi Medytsyny ta Radiobiolohii
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології

2304-8336
2313-4607

Medicine

0,208

2014

 

 

Киев

03; 06; 14

09; 22; 25

 1. Е

Pathologia
Патологія

2306-8027

Medicine

 

 

ESCI

 

Запорожье

14; 15

22

 1. Е

Problems of Cryobiology and Cryomedicine
Проблеми кріобіології і кріомедицини

2307-6143
2518-7376

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Medicine

0,180

2013

 

 

Харьков

02; 03; 14; 15

09; 10; 16; 22

 1. Е

Fiziolohichnyi Zhurnal
Фізіологічний журнал

2522-9028
2522-9036

Medicine

0,159

1999

 

 

Киев

03; 06; 14; 15

09; 21; 22

 1. Е

World of Medicine and Biology
Світ медицини та біології

2079-8334

Biology; Medicine

 

 

ESCI

 

Полтава

02; 03; 14; 15

09; 10; 16; 22

 1. Е

Oftalmologicheskii Zhurnal
Офтальмологический журнал

0030-0675
2412-8740

Medicine

0,144

2015

 

 

Одесса

03; 06; 14; 15

09; 22; 25

 1. Е

Problemi Endokrinnoi Patologii
Проблеми ендокринної патології

2227-4782
2518-1432

Medicine

0 N/A

2018

 

 

Харьков

03; 06; 14; 15

09; 16; 22