Search

 
 

13 березня 2019 відбулось чергове засідання вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор.За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала професора Раїсу Моісеєнко, проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, яка доповіла про результати клінічної діяльності кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика в 2018 році. Обговоривши доповідь, вчена рада відзначила, що клінічна робота Академії та її структурних підрозділів у 2018 році спрямовувалась на забезпечення співпраці з органами та закладами охорони здоров’я в умовах сталого реформування сфери охорони здоров’я, зміни порядку її фінансування, початку широкого створення державних та комунальних підприємств на базі існуючих закладів охорони здоров’я. Протягом 2018 року продовжувалось розширення мережі клінічних баз кафедр, яка на кінець року склала 230 одиниць на 10 адміністративних територіях України. Нарівні з закладами охорони здоров’я, кафедри співпрацювали з 19 із 36 установ, підпорядкованих НАМН України. Науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр було проліковано близько 94 тисяч хворих, проконсультовано близько 190 тисяч пацієнтів, що на 13 % більше, ніж у 2017 році, проведено понад 19 тисяч хірургічних втручань. Всі НПП кафедр у 2018 році виконали навантаження з лікувально-діагностичної роботи. Традиційно колективами клінічних кафедр проводились заходи з виявлення та попередження розвитку важких захворювань у працівників Академії.

Після обговорення питання вчена рада ухвалила звіт проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи та визначила завдання з підвищення ефективності взаємодії з органами і закладами охорони здоров’я на 2019 рік.

За другим питанням порядку денного вчена рада заслухала інформацію про результати роботи постійно діючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з правових питань та регламенту діяльності в 2018 році, яку представив голова комісії, проректор з науково-педагогічної роботи професор Олександр Толстанов. Вчена рада позитивно оцінила роботу комісії, яка спрямовувалась на сприяння розвитку правової культури працівників Академії, реалізацію принципів антикорупційної діяльності, моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, підготовку відповідних проектів та/або внесення змін до локальних нормативних документів НМАПО імені П. Л. Шупика з метою підтримки їх в актуальному стані.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада висунула до складу творчого колективу претендентів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року від працівників Академії професора Мирославу Дрогомирецьку, завідувача кафедри ортодонтії, та професора Ірину Мазур, професора кафедри стоматології, як співавторів наукової роботи «Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час». Вчена рада присвоїла вчені звання: професора - д. мед. н. доценту Валерію Піщикову по кафедрі управління охороною здоров'я, д. мед. н. доценту Євгену Труфанову по кафедрі неврології і рефлексотерапії; доцента – д. мед. н. Ользі Процюк та к. мед. н. Ліліані Клименко по кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, к. мед. н. Ользі Омельяненко по кафедрі ортопедичної стоматології.

Вчена рада розглянула результати моніторингу виконання дисертацій здобувачів наукових ступенів, затвердила навчальні плани та програми циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та передатестаційних циклів, рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань, затвердила змісти журналів, співзасновником яких є Академія.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 10 квітня 2019.