Search

 
 

13 лютого 2019 відбулось чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Проводив засідання голова вченої ради, академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала чл.-кор. НАМН України професора Юрія Вдовиченка, першого проректора, який доповів про результати виконання навчально-виробничого плану в 2018 році. Вчена рада відзначила, що державне замовлення на підготовку фахівців і підвищення кваліфікації кадрів для сфери охорони здоров’я колектив Академії у 2018 році виконав – підготовлено 19 861 особу (виконання плану на 100,2%). Після активного обговорення питання вчена рада окреслила завдання з підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг на 2019 рік.

За другим питанням порядку денного вчена рада ухвалила фінансовий звіт НМАПО імені П. Л. Шупика за 2018 рік, який представила проректор з економічних питань Ольга Проценко, та визначила напрями оптимізації фінансово-економічного середовища Академії в 2019 році.

Учений секретар Академії, секретар вченої ради професор Вікторія Горачук представила інформацію про результати моніторингу виконання рішень вченої ради у 2018 році.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада обрала на посаду завідувача кафедри медицини невідкладних станів професора Бориса Слонецького, на посаду професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії д. мед. н. доцента Олександра Галушка.

Вчена рада прийняла рішення про започаткування провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти, розглянула результати моніторингу виконання дисертацій здобувачів наукових ступенів, затвердила навчальні плани та програми циклів спеціалізації (інтернатури), тематичного удосконалення та передатестаційних циклів, переглянула та затвердила локальні нормативні акти в новій редакції, рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань, затвердила змісти журналів, співзасновником яких є Академія.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 13 березня 2019.