Search

 
 

 Академія отримала звіт німецького органу сертифікації за ISO 9001:2015 компанії DQS про результати ресертифікаційного аудиту, що проводився у листопаді 2018 р. Фундаментальний 31-сторінковий документ містить докладний аналіз діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика за такими напрямами як лідерство, планування, підтримка системи якості, оцінка діяльності тощо. Висновок міжнародних експертів: «Система менеджменту повністю результативна та задовольняє вимоги застосованого стандарту. Невідповідності не було виявлено».

Окрема увага була приділена сильним сторонам нашого закладу – сферам діяльності, які не просто цілком відповідають вимогам стандарту, а «були продемонстровані через відмінну результативність». У звіті виділені шість таких проектів:

  • створення Центру симуляційних методів навчання
  • сертифікація за європейською моделлю EFQM «Визнана досконалість» рівня «5 зірок»
  • формування яскравої команди лідерів, які зуміли у складних умовах забезпечити сталий розвиток Академії
  • розширення мережі партнерів, із залученням провідних лікувальних і наукових закладів з числа лідерів медичної галузі України та Європи
  • цілковите оновлення сайту Академії та розширення його англомовної версії
  • врахування у діяльності системного вивчення і прогнозування очікуваних майбутніх потреб споживачів

Отримані результати є закономірним наслідком роботи, яка здійснюється у НМАПО імені П.Л. Шупика вже не один рік. І це тільки початок. На черзі глибока інтеграція симуляційного навчання у підготовку всіх слухачів Академії, новий підхід до технологій дистанційного навчання через механізми державно-приватного партнерства, поглиблення та розширення співпраці в межах міжнародних наукових організацій, таких як ORPHEUS, подальше наближення до слухачів Академії і публікація курикулумів – інформації про навчальні цикли, прагнення Академії до інтеграції у всесвітній простір безперервного професійного розвитку із гарантією якості освітнього контенту і процедур формування компетенцій тощо.

Світ динамічно змінюється – і команда НМАПО імені П.Л. Шупика готова до цього виклику.