Search

 
 

Новий 2019 рік розпочався з добрих для НМАПО новин (див. детальніше) та перспективних починань, до яких належить, зокрема, впровадження курикулумів навчальних циклів.Термін «курикулум» сьогодні в освітній галузі України вживається у двох значеннях: широкому (як навчальна програма з акцентом на результатах) і вузькому (курикулум як короткий збірник корисної інформації, документ, призначений інформувати здобувачів освіти про місце, час проведення, основний зміст занять із конкретної дисципліни, перелік рекомендованої літератури тощо). Для тих, хто навчався чи удосконалював свої професійні навики за кордоном, слово «курикулум» добре знайоме у його другому, прикладному значенні, оскільки таким описом – своєрідною візитівкою – супроводжується там кожен навчальний курс.

У НМАПО імені П.Л. Шупика, ґрунтуючись на західному досвіді і відповідно до доручення ректора щодо інтенсифікації інформування про навчальні цикли через офіційний веб-сайт, відділ комунікацій (маркетингу) запропонував ідею нового підходу до просування навчальних циклів. Цей підхід полягає у створенні курикулумів – невеликої картки (0,5 – 1 стор.) кожного циклу, яка прив’язується до відповідного пункту календарного плану  циклів і виконує роль рекламного проспекту, що не тільки містить корисну інформацію для слухачів, а й допомагає зацікавити тих, хто ще не визначився з вибором.

Наразі цю ідею підхопили низка кафедр Академії: кафедра громадського здоров’я, медицини праці, психофізіології та медичної екології, каф. педіатрії № 1, каф. кардіохірургії, ренгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій, каф. судової медицини та каф. діабетології. В ініціативному порядку вони підготували для розміщення на сайті курикулуми популярних серед слухачів курсів.

Ви можете переглянути їх у розділі «Календарний план циклів» на сторінках відповідних кафедр.