Search

 
 

21 грудня 2018 року відбулось святкування з нагоди 25-річчя факультету підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика.

Відкриваючи урочисте засідання ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко зауважив: «Сьогоднішня святкова зустріч перманентно продовжує 100-річний ювілей Академії, що ми недавно відзначили на державному рівні. Підійшло чверть століття одного з дуже цікавих факультетів – факультету підвищення кваліфікації викладачів». У контексті історії нашого закладу ректор звернув увагу присутніх на те, що, коли в 1918 році представники Київської Спілки лікарів прийняли рішення про утворення закладу нового типу — Клінічного інституту для підвищення кваліфікації лікарів, то завданням Інституту був безперервний професійний розвиток (хоча в такій послідовності тоді такі слова ніхто й не називав). Уперше в Україні, не в медичній галузі, а саме в Україні було створено навчальний заклад для підвищення кваліфікації. Цю естафету вже в наш час був покликаний підхопити факультет підвищення кваліфікації викладачів. Неможливо підвищувати кваліфікацію лікаря без постійного підвищення кваліфікації викладача. Така методична робота факультету по підтримці цієї системи в Україні залишилась і досі, вона цінується. Бо прогрес неможливий без критики знань, що ми маємо. Викладач завжди мусить відноситись критично до свого пакету знань і навиків, оскільки сьогоднішні знання завтра вже можуть бути не актуальними. Цю функцію по підтримці підвищення кваліфікації викладачів гарно виконує факультет.

З нагоди 25-річчя заснування факультету та за багаторічну сумлінну працю ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко нагородив Подякою таких працівників: першого декана факультету – професора Озара Мінцера, другого декана факультету – професора Станіслава Видиборця, багаторічних відповідальних за навчально-методичну роботу на кафедрах клінічної лабораторної діагностики та медичної інформатики – доцентів Олену Завадецьку та Станіслава Мохначова, а також асистента кафедри філософії Наталію Коваленко, яка працює на факультеті від дня його заснування.

Привітали факультет із визначною датою декани інших факультетів і директори навчально-наукових інститутів Академії.

З доповіддю про минуле та майбутнє факультету виступила декан Лариса Бабінцева, яка зазначила, що історія факультету розпочалась у 1993 році, коли з метою покращання системи підвищення кваліфікації викладачів інститутів і факультетів удосконалення лікарів і фармацевтів України відповідно до наказу МОЗ України від 03.05.1993 № 95 та рішення вченої ради Київського інституту удосконалення лікарів від 06.10.1993 було створено факультет підвищення кваліфікації викладачів (наказ КІУЛ від 22.10.1993 № 290). До складу факультету, що розпочав свою роботу з 01 листопада, входило 9 кафедр, ще три кафедри необхідно було створити протягом місяця.

Деканом новоствореного факультету став один із його організаторів завідувач кафедри медичної інформатики професор Озар Мінцер, який очолював факультет у 1993 – 2005 роках. Із 2005 по 2015 роки очолював факультет завідувач кафедри гематології та трансфузіології професор Станіслав Видиборець.  

Натепер до складу факультету підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ) входять 10 кафедр: гематології та трансфузіології; іноземних мов; клінічної лабораторної діагностики; медичної інформатики; патологічної та топографічної анатомії; педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права; радіології; ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки; судової медицини; філософії. Сім із них — опорні в системі післядипломної медичної освіти за 12 спеціальностями. На п'яти кафедрах проводиться навчання інтернів.

Завершуючи виступ декан зазначила майбутні завдання факультету, що відображено в його місії, баченні діяльності та стратегії розвитку. Місія факультету ПКВ: системне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для забезпечення високої якості освіти на основі корпоративного управління, трансляції світового та національного досвіду шляхом постійного врахування запитів кінцевого користувача освітніх і наукових послуг.

Далі про становлення факультету розповів його перший декан – завідувач кафедри медичної інформатики професор Озар Мінцер.

З баченням співпраці по відеоконференцзв’язку свої думки висловили представники ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» та Запорізького державного медичного університету.

Трьом працівникам факультету було вручено Грамоти від Національної академії педагогічних наук України.

Колектив факультету та десять його працівників були відзначені Подяками від Української секції Міжнародної поліцейської асоціації. Вручав відзнаки віце-президент Олександр Зарубицький, який відмітив, що заснування та становлення факультету підвищення кваліфікації викладачів, так само як і внутрішніх справ, а сторіччя тому й Академії, збігся з періодом зародження нової незалежної держави.

Про організаційну діяльність на факультеті під час становлення та взаємодію з різними організаціями та установами розповіли: перший проректор чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко (завідував кафедрою акушерства і гінекології № 1 – однієї із кафедр першого складу факультету), професор кафедри патологічної та топографічної анатомії професор Валерій Сільченко, професор кафедри хірургії і проктології професор Володимир Мамчич (завідував кафедрою хірургії – кафедри одного зі складів факультету, як опорної з напряму хірургія в післядипломній освіті), професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини професор Геннадій Апанасенко (завідував кафедрою санології і спортивної медицини, що була у складі факультету до 2013 р.).

Також привітали факультет проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук, учений секретар професор Вікторія Горачук, завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики чл.-кор. НАМН України професор Наталія Горовенко (завідувала кафедрою медичної генетики у складі факультету).

Після колективного фото присутніх очікував солодкий святковий сюрприз.

Факультет підвищення кваліфікації викладачів безперервно розвивається. Продовжують удосконалюватися всі процеси управління якістю діяльності кафедр і деканату факультету, але основним надбанням є його працівники — досвідчені висококваліфіковані професіонали своєї справи.