Search

 
 

14 листопада 2018 відбулось чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Головуючим на засіданні був заступник голови вченої ради перший проректор, чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко.

Перед початком засідання головуючий, за дорученням голови вченої ради ректора академіка НАМН України, професора Юрія Вороненка, вручив нагороди ряду працівників Академії за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 100-річчя Академії, а також дипломи докторів наук, атестати професора і доцента науково-педагогічним працівникам.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала інформацію проректора з адміністративно-господарської роботи Юрія Соханя про стан матеріально-технічного забезпечення діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика в 2018 році та завдання з ефективного використання матеріально-технічної бази та основних фондів Академії на 2019 рік.

Професор Раїса Моісеєнко, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, голова постійно діючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з клінічної роботи, доповіла про діяльність комісії у 2018 році з підвищення якості медичної допомоги населенню та впровадження сучасних інноваційних технологій в медичну практику відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада обрала на посаду завідувача науково-дослідного центру Академії д. мед. н. Марину Глобу та присвоїла вчене звання професора по кафедрі офтальмології д. мед. н. доценту Оксані Петренко.

Вчена рада затвердила тему ініціативно-пошукової НДР кафедри терапії та ревматології, індивідуальні плани наукових робіт аспірантів першого року навчання кафедр хірургічного факультету та Українського державного інституту репродуктології, а також локальні нормативні акти та змісти журналів і рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних та наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 12 грудня 2018 року.