Search

 
 

З 13 по 15 листопада 2018 року в НМАПО імені П. Л. Шупика пройшов ресертифікаційний аудит компанії DQS щодо підтвердження відповідності системи управління в Академії вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 версії 2015 року. Протягом трьох днів група професійних аудиторів працювала над підтвердженням успішності впровадження вимог стандарту в процеси Академії.

За підсумками роботи аудитори відзначили визначні досягнення колективу Академії, яких вдалося досягнути за 3 роки. Будучи першим українським закладом вищої освіти, який пройшов сертифікацію за стандартом версії 2015 р., НМАПО імені П. Л. Шупика є беззаперечним лідером у сфері післядипломної підготовки медиків, а сформована корпоративна культура вдало поєднує індивідуальні риси Академії та найкращі практики сучасного менеджменту.

Особливо аудитори відзначили високу професійність та мотивованість, відкритість та глибоку прихильність до принципів досягнення найвищої якості всіх працівників, з якими вони спілкувалися впродовж цих трьох днів. Досягнення останнього року, такі як проходження сертифікації Європейського фонду оцінювання якості (EFQM) і отримання сертифікату "Recognised for Excellence 5 stars", відкриття та послідовний розвиток Центру симуляційних методів навчання, розвиток корпоративного стилю та оновлення офіційного веб-сайту Академії, посилення міжнародного партнерства, побудована вертикаль управління ризиками та моніторингу управлінських рішень стали запорукою здобутої високої оцінки та плацдармами для подальшого розвитку.


Наприкінці заключної наради керівник групи аудиторів Ліана Шапран побажала команді НМАПО імені П.Л. Шупика ефективно розвивати визначені у Стратегії Академії пріоритетні напрями та подякувала колективу за плідну співпрацю. Наступним кроком є офіційне затвердження результатів німецьким органом сертифікації та отримання сертифікату.