Search

 
 

07 листопада 2018 року відбулася зустріч адміністрації Академії з керівником проекту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації в Україні Наталією Мельниченко, на якій обговорювалась можливість подачі Академією заявки на отримання гранту на професійну підготовку лікарів з питань PR&M (Physical medicine and rehabilitation – Спортивна медицина та реабілітація) з видачею сертифіката міжнародного зразка.

У перемовинах також взяла участь Оксана Сивак, співзасновник ГО «Ініціатива E+», та представник ГО «Медичний проектний центр» (м. Київ, Україна), яка займається консолідацією зусиль експертів та громадськості по створенню дієвої системи соціальної, психологічної, медичної реабілітації в Україні.

Окрім адміністрації, Академію представив завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини Олександр Владимиров. Кафедра активно займається проблемами та перспективами розвитку фізичної та реабілітаційної медицини, впроваджує світовий досвід. Нагадуємо, що цього року Генеральна асамблея Європейського товариства фізичної та реабілітаційної медицини (ESPRM), у якій взяли участь 64 іноземні делегати, відбулась за активної підтримки кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини.

Перший проректор проф. Юрій Вдовиченко ознайомив гостей з основними напрямками роботи Академії та звернув увагу на те, що Академія бере участь у розробці типових освітніх програм, виконуючи координаційну роль у сфері післядипломної підготовки лікарів в Україні.

Проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами проф. Олеся Гульчій наголосила на відкритості та готовності Академії до впровадження нового напрямку підготовки фахівців у сфері реабілітації.

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи проф. Раїса Моісеєнко звернула увагу на те, що навчально-матеріальна база Академії на належному рівні забезпечує якісне виконання навчальних планів і програм. Клініко-практична підготовка слухачів здійснюється на 214 клінічних базах, четверта частина з яких є майданчиком для реабілітаційного процесу. Слова проректора підтвердили готовність Академії реалізувати проект.

Визнаючи нестачу як практикуючих фахівців з гострої і півгострої реабілітації, так і викладачів, сторони погодились з доцільністю проведення спільного з європейськими партнерами курсу підготовки для лікарів з питань фізичної медицини та реабілітації.

Учасники обговорили основні етапи впровадження курсу підготовки, немонетарний внесок Академії в реалізацію цього проекту.

Сподіваємось на плідну співпрацю з метою впровадження кращого світового досвіду у сфері надання послуг та професійної підготовки лікарів з питань реабілітації.