Search

 
 

В умовах інтеграції України в Європейське співтовариство, актуальним питанням є імплементація європейських стандартів в систему вітчизняної освіти.

Основною метою сучасної післядипломної освіти повинна стати підготовка фахівців відповідно до загальновизнаних європейських стандартів високої якості.

Побудова ефективної моделі такої імплементації в сфері надання освітніх послуг - важливе наукове і практичне завдання для вітчизняної медицини.

Відповідно до цих вимог, за сприяння керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика, завідувачем кафедри анестезіології та інтенсивної терапії професором О. Лоскутовим, завідувачем кафедри кардіохірургії, рентгеноваскулярних та екстракорпоральних технологій професором Б. Тодуровим, доцентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії А. Дружиною та асистентом кафедри кардіохірургії, рентгеноваскулярних та екстракорпоральних технологій С. Судакевич, була розроблена модель подібної євроінтеграції для однієї з лікарських спеціальностей - перфузіології.

Відповідно до цієї моделі, лікарі-анестезіологи, зможуть пройти два теоретичних курси в НМАПО імені П. Л. Шупика на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії та кафедрі кардіохірургії, рентгеноваскулярних та екстракорпоральних технологій та один практичний курс в ДУ «Інститут серця МОЗ України», з наступним складанням іспиту в «Асоціації анестезіологів, перфузіологів і лікарів інтенсивної терапії» (керівник асоціації професор О. Лоскутов). При успішному проходженні всього курсу слухачам видається диплом єдиного європейського зразка з внесенням в європейську базу фахівців - перфузіологів.

Дана модель є в даний час першою в Україні практичною реалізацією європейської сертифікації вітчизняних фахівців у системі вищої післядипломної освіти.

Подібні схеми взаємодії з європейськими асоціаціями пропонуються в майбутньому реалізувати і для інших спеціалізацій для лікарів-анестезіологів.