Search

 
 

Завдяки ініціативі адміністрації НМАПО імені П.Л. Шупика у Центрі симуляційних методів навчання розпочали заняття інтерни першого року навчання кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Перед початком практичного заняття провідний фахівець Центру, к.мед.н. Романкевич Іванна Василівна здійснила презентацію з демонстрацією практичних навиків пункції-катетеризації периферичних та центральних вен. Було наголошено на важливості дотримання основних етапів венозного доступу та уникненні типових технічних помилок при його виконанні. Перед початком симуляційних занять проведений інструктаж стосовно правил поводження у Центрі. Для засвоєння та вдосконалення технічних навичок необхідна постійна практика та симуляція, що дозволяє довести техніку виконання цих прийомів до автоматизму. Про це наголосив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії професор Олег Анатолійович Лоскутов. Під час занять використовувалися моделі ˗ статичні симуляційні інструменти, розроблені для освоєння конкретних маніпуляцій: пункція-катетеризація підключичної та внутрішньої яремної вен а також – периферичної вени. Практичні заняття у групах вже провели професор Лоскутов О.А., доцент Марков Ю.І. та аспірант Колесников В.Г. На думку вказаних викладачів кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Академії, подібні заняття, окрім опанування практичними навиками, допомагають вирішувати важливе завдання пришвидшеної адаптації лікарів-інтернів до роботи в операційній, оскільки імітується робота в незвичних для початківців умовах з використанням гумових рукавичок, масок, змінного медичного одягу та взуття. Наприкінці занять проводився 30-хвилинний дебрифінг із обговоренням основних помилок та недоліків при виконанні центрального та периферичного венозних доступів. На думку лікарів-інтернів, використання симуляційних інструментів в сучасно обладнаному Центрі симуляційних методів навчання НМАПО – це прекрасне вирішення проблеми розвитку навиків катетеризації центральних вен.