Search

 
 

10 жовтня 2018 відбулось чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

Голова вченої ради ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко розпочав засідання з привітання з нагоди 100-річчя НМАПО імені П. Л. Шупика та вручив нагороди працівникам Академії за багаторічну сумлінну працю - пам’ятний знак «Відзнака НМАПО імені П. Л. Шупика» та Подяку ректора, побажав колективу міцного здоров’я та нових звершень.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала звіт проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами професора Олесі Гульчій «Міжнародне співробітництво та підготовка фахівців для зарубіжних країн, як визначальний фактор євроінтеграції НМАПО імені П. Л. Шупика». Професор О. Гульчій зазначила, що міжнародна діяльність Академії за останній рік представлена подальшим зміцненням зв’язків з європейськими і світовими університетами, удосконаленням організації навчального процесу іноземців, впровадженням нових методик і форм англомовного навчання науково-педагогічних працівників і аспірантів. В обговоренні питання виступила голова Представництва компанії «Pearson Education» в Україні Марина Малигіна, яка звернула увагу присутніх на перспективи значного покращення якості англомовного навчання слухачів курсів та подальшого розвитку євроінтеграції Академії за рахунок співпраці в рамках підписаної угоди між керівництвом Академії та представництвом компанії.

Вчена рада одноголосно визнала міжнародну діяльність Академії у 2018 році задовільною та затвердила планові заходи на наступний рік з подальшого удосконалення підготовки іноземців і розвитку міжнародних зв’язків.

Чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко, перший проректор, голова постійно діючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з навчально-методичної роботи представив інформацію про роботу комісії в 2018 році та визначив завдання на 2019 рік, підкресливши значний внесок членів комісії у підвищення якості організації навчального процесу в Академії, а також підготовки навчальних планів і програм циклів та навчально-методичних видань.

Третім питанням вчена рада заслухала інформацію голови наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії Володимира Новошицького про внесок товариства в інтеграцію наукової та навчальної роботи. В. Новошицький наголосив на ефективній співпраці з керівництвом Академії з питань впровадження за новими вимогами МОН України освітньої компоненти освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії, організації дозвілля та покращення їх побутових умов.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада присвоїла вчені звання: професора: по кафедрі акушерства, гінекології та перинатології - д. мед. н. доценту Наталії Педаченко; по кафедрі хірургії та судинної хірургії - д. мед. н. доценту Сергію Саволюку.

Вчена рада затвердила індивідуальний план наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» асистента кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Сергія Ціпоренка, розглянула результати моніторингу виконання індивідуальних планів наукових робіт здобувачів наукових ступенів, затвердила локальні нормативні акти та змісти журналів і рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних та наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 14 листопада 2018 року.