Search

 
 

За наказом МОН України від 15.01.2018 року №32 почали діяти нові вимоги щодо включення наукових видань до Переліку фахових видань України. Актуальне завдання з інтеграції науковців в світове співтовариство вимагає не тільки конкретних заходів, спрямованих на підвищення якості та результативності наукових досліджень, а й значних зусиль зі створення системи наукових видань міжнародного рівня.

П’ять років тому, за ініціативи професора Івана Зозулі (на той час проректора з наукової роботи), було розпочато низку заходів зі співпраці Академії з редакціями журналів, співзасновником яких є НМАПО імені П. Л. Шупика. На цих семінарах, лекціях, тренінгах були поставлені важливі питання з розвитку журналів та обговорювались напрями їх вирішення шляхом приведення видань у відповідність до вимог глобальних індексів цитування SCOPUS та WЕВofScience.

П’ятирічний досвід співпраці з редакціями та видавництвами журналів  довів - значущі конкурентні переваги набувають видання, які спрямували зусилля на  випуск англомовної версії і відкритий доступ до повнотекстових матеріалів, що дозволяють розширити читацьку аудиторію, забезпечити потенційні місця для авторів світового рівня, підвищити рівень цитування.

Завдяки комплексу послідовних дій директора видавництва «Профессиональные издания» Білорусь - Людмили Євтушенко, - визнання на міжнародному рівні розвивається від ідеї до конкретного результату. Видавництво вже давно співпрацює з Академією, має вісім спільних міжнародних наукових проектів, таких як журнали «Гематологія та Трансфузіологія. Восточная Европа» - головний редактор професор С. Видиборець, «Педіатрія. Восточная Европа» - головний редактор професор Г. Бекетова, «Стоматология Эстетика Инновации» - головний редактор професор Н. Савичук, «Экстренная медицина» - головний редактор професор І. Зозуля та ін. Журнал «Психиатрия, психотерапия, клиническая психология» - головний редактор професор В. Мішиєв, був у 2016 році включений до міжнародної наукометричної бази  SCOPUS, інші видання подані на експертизу до цієї та інших міжнародних баз.

«Спрямованість на результат та дотримання вимог міжнародної наукової спільноти дає можливість визнання як виданню, так і вченим, які друкують матеріали своїх досліджень», - стверджує Л. Євтушенко.