Search

 
 

Команда експертів у складі Тараса Калити (лідер команди), Світлани Боняр і Оксани Сахно з 18 по 20 червня 2018 року провела повторне оцінювання діяльності Академії в рамках системи сертифікації «Визнана досконалість».

«Команда експертів висловлює вдячність Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі Академії) за надану можливість ознайомитися з її роботою та оцінити її у відповідності до Моделі досконалості EFQM. Ми щиро дякуємо усім співробітникам Академії, з якими ми спілкувалися під час візиту, за їх готовність відкрито відповідати на наші запитання, допомагати нам відчути вашу установу.  

Окремо хочеться подякувати команді співробітників, що забезпечувала організацію візиту – завдяки їх зусиллям у нас були всі умови для плідної роботи».

Ключові висновки експертів:

Академію очолює яскрава команда лідерів, які зуміли у складних умовах забезпечити її сталий розвиток, і на особистому прикладі демонструють відповідальний і творчий підхід до виконання робіт. Завдяки зусиллям лідерів в Академії формується корпоративна культура, яка заохочує співробітників до удосконалення діяльності, творчого пошуку, відповідального виконання роботи. Високий авторитет Академії та її керівників дозволяє формувати навколо неї потужну мережу партнерів з числа провідних лікувальних і наукових закладів, залучати до співпраці ключових лідерів медичної галузі. Освітня та наукова діяльність Академії має потужну практичну складову. Основою для цієї системи є широка мережа клінічних баз, які забезпечують можливості для практичної апробації наукових розробок, а також для набуття слухачами/інтернами практичних навичок. Академія робить великий внесок у розвиток системи охорони здоров’я в Україні в цілому, а особливо – медичної освіти, через участь у розвитку нормативної бази і поширення своїх знань у професійній спільноті. Академія активно працює над розробленням та впровадженням нових продуктів і рішень, які вона пропонує споживачам освітніх послуг (як в частині нових навчальних курсів, так і нових методів викладання). В практику роботи Академії запроваджуються нові підходи до менеджменту, зокрема – процесний менеджмент і менеджмент ризиків.

Хронологія подій

24 - 26 жовтня 2016 року – перше оцінювання НМАПО імені П. Л. Шупика за схемою сертифікації EFQM «Визнана досконалість». Результат – сертифікат EFQM рівня «Визнана досконалість» (4 зірки) терміном на два роки.

18 - 20 червня 2018 р. експертами Української асоціації якості – представниками EFQM (європейського фонду менеджменту якості) в Україні здійснено візит до Академії для оцінювання за схемою сертифікації «Визнана досконалість».

Відповідно до плану відбулося 45 співбесід команди експертів (у супроводі координатора з питань СУЯ та представників відділу моніторингу якості діяльності)  з керівництвом Академії, очільниками структурних підрозділів, представниками спеціалізованих вчених рад, наукових підрозділів, студентського самоврядування.

Під час співбесід оцінювались: лідерство, стратегія, персонал, партнерство та ресурси, процеси, продукція та послуги, результати для персоналу, результати для споживачів, результати для суспільства, бізнес-результати.

Серпень 2018 року – отримано «Звіт за підсумками оцінювання НМАПО імені П. Л. Шупика за схемою сертифікації EFQM «Визнана досконалість»; сумарна оцінка: 501 - 550.

Чекаємо на вручення сертифікату.

Оцінка за критеріями EFQM є важливою для визначення нових напрямів в діяльності Академії і допоможе досягти нового рівня досконалості на користь усіх зацікавлених сторін.