Search

 
 

Інститутом сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, разом з керівництвом Академії при залученні інших кафедр та зовнішніх викладачів з Medical School, вперше в Україні започатковано проведення нового формату циклів тематичного удосконалення.

За дорученням МОЗ України (лист № 08.1-31/338 від 05.01.18 р.) наказом НМАПО імені П. Л. Шупика №135 від 21.02.2018 р. Інститутом сімейної медицини розроблено план заходів щодо створення програми  та організації проведення серії циклів тематичного удосконалення з метою підвищення кваліфікації лікарів первинної медичної допомоги з актуальних питань медицини та охорони здоров’я під назвою «Актуальні питання організації та надання первинної медичної допомоги при найбільш поширених захворюваннях».

Навчальним планом та програмою передбачено, що серія циклів тематичного удосконалення (тривалість кожного циклу - 39 годин) проводитиметься у формі пролонгованого у часі очно-заочного навчання з використанням дистанційних методів з мінімальним відривом лікарів від їх діяльності (не більше двох робочих днів на місяць) в усіх областях України та м. Києві протягом 2018 - 2019 рр. Така форма навчання в Україні започаткована вперше.

27.03.2018 р. відбулось відкриття та початок першого циклу у м. Бровари Київської області з залученням Кіровоградської, Одеської, Миколаївської областей та м. Києва в режимі телемосту. На навчання на першому циклі тематичного удосконалення зарахований 101 слухач.

На вступній конференції виступали народний депутат України, заступник голови Комітету ВР України з питань охорони здоров’я І. Сисоєнко, проректор з навчально-педагогічної роботи професор О. Толстанов, директор Інституту сімейної медицини професор О. Шекера.

До проведення навчання на даному циклі залучені науково-педагогічні працівники кафедр: сімейної медицини та АПД (професор О. Шекера, професор Л. Матюха), сімейної медицини (д. мед. н. В. Ткаченко), неврології та рефлексотерапії (д. мед. н. Г. Чуприна), педіатрії - 2 (професор Т. Марушко), нефрології та нирково-замісної терапії (професор Д. Іванов), управляння охороною здоров’я (професор В. Михальчук, професор О. Толстанов).

Подібний формат проведення занять сподобався слухачам. 3 квітня відбудеться наступне заняття з виїздом науково-педагогічних працівників у Кіровоградську область.