Search

 
 

Завдяки співпраці з Першими Київськими державними курсами іноземних мов наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти, клінічні ординатори, інтерни та всі бажаючі отримали можливість підтвердити чи підвищити  свій рівень володіння англійською мовою безпосередньо в Академії.

Договір про співпрацю між Першими Київськими державними курсами іноземних мов та НМАПО імені П. Л. Шупика підписано наприкінці березня цього року.

Ці курси вже  більше півстоліття навчають своїх слухачів почувати себе комфортно, розмовляючи іноземною мовою. Методики викладання поєднують власний багаторічний досвід викладачів курсів та новітні зарубіжні розробки. Курси мають державну ліцензію, яка дозволяє приймати іспити та видавати свідоцтва, що підтверджують рівень володіння англійською мовою за європейськими стандартами В1 та В2.

Предметом зустрічі генерального директора Курсів Ксенії Андрєєвої з ректором Академії академіком НАМН України професором Юрієм Вороненком та проректором з наукової роботи професором Наталією Савичук було визначення та затвердження умов взаємовигідної співпраці, послідовності та  змісту етапів подальшої спільної роботи.

«Головною метою нашої співпраці стане підготовка до тестування, навчання та організація проведення іспитів для осіб, які працюють і навчаються в Академії та хочуть оволодіти англійською мовою і  підвищити свій кваліфікаційний рівень до загальноєвропейських вимог», - зауважила проректор з наукової роботи професор Н. Савичук. 

Підготовка до іспиту, навчання та тестування буде проводитись на кафедрі іноземних мов Академії. Це дасть можливість здобувачам вчених звань професора та доцента, доктора філософії, аспірантам досягти відповідності вимогам Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти за критеріями: розмовні навички, читання, писання та аудіювання на відповідному рівні та вимогам наказу МОН України від 14.01.2016 №13 зі змінами від 06.02.2017 №174 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам».

Всі бажаючі зможуть підвищити рівень володіння англійською мовою і таким чином розширити коло наукового спілкування з колегами з інших країн.

Краща англійська відкриє шляхи до реалізації амбітних планів Академії з підвищення привабливості нашого навчального закладу післядипломної та безперервної медичної освіти Європейського рівня.

Вже сьогодні між сторонами договору розроблено план тестування та організації подальших занять з підготовки до іспитів.

17 квітня 2018 року викладачі Перших Київських державних курсів іноземних мов проведуть в Академії вступне тестування бажаючих, за результатами якого буде запропоновано декілька програм підготовки до іспитів: подальше навчання протягом 3 місяців, підготовка до іспиту, іспит.

З умовами можна ознайомитись в деканатах факультетів, навчально-наукових інститутів Академії та на кафедрі іноземних мов.