Search

 
 

18 квітня 2018 відбулось чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради ректор академік НАМН України  професор Юрій Вороненко.

Проводив засідання голова вченої ради ректор академік НАМН України  професор Юрій Вороненко.

Проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук доповіла вченій раді про підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях у НМАПО імені П. Л. Шупика в 2017 році. Академія успішно організувала роботу з аспірантами з урахуванням змін, зазначених у Порядку підготовки здобувачів вищої освіти  ступеня доктора філософії та доктора наук, затверджених Постановою КМУ від 23.03.2016 № 261. Разом з тим існують певні ризики щодо виконання освітньої і наукової складової індивідуальних планів аспірантів: несвоєчасність публікацій результатів наукових досліджень у наукових періодичних виданнях, необхідність проведення одночасно попередньої експертизи та захисту більше 70 дисертацій у короткі терміни по завершенні наукових досліджень. Окремим ризиком для аспірантів є недостатність фінансування стипендіального фонду з державного бюджету, який в минулому році усунений силами академії за рахунок власних коштів. Після обговорення питання вчена рада  своїм рішенням ухвалила роботу проректора з наукової роботи та профільних структурних підрозділів і визначила шляхи подолання ризиків та перспективи удосконалення діяльності за даним напрямом  на 2018 рік.

Начальник юридичного відділу Тетяна Вознюк інформувала вчену раду про використання положень Закону України «Про запобігання корупції», звернувши особливу увагу на виконання заходів Антикорупційної програми НМАПО імені П. Л. Шупика: створення в академії умов для повідомлення про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; проведення регулярного анонімного анкетування працівників та осіб, які навчаються в академії, з метою виявлення та оцінки корупційних проявів; запровадження постійних навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства в колективах структурних підрозділів; проведення процедур державних закупівель відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми; здійснення заходів з запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (реального/потенційного).

Вчена рада заслухала звіти завідувачів: кафедри терапії та ревматології - академіка НАМН України професора Володимира Коваленка та кафедри стоматології - професора Олексія Павленка і надала позитивну оцінку роботи колективам кафедр під їх  керівництвом.

Вченою радою обрано на посади завідувачів кафедр: гематології та трансфузіології - професора Станіслава Видиборця,  судової медицини - професора Володимира Мішалова; присвоєно вчені звання: професора - д. філ. н. Наталії Бойченко, доцента –  к. мед. н. Юрію Степановському та к. мед. н. Олегу Шуляренко.

У  «Різному» вчена рада розглянула результати моніторингу  індивідуальних планів наукових робіт здобувачів наукових ступенів, затвердила навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення та стажування та змісти журналів, рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних та наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 16 травня 2018 року.