Search

 
 

Проводив засідання голова вченої ради ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

На початку засідання з нагоди Дня медичного працівника, багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, високий професіоналізм та відданість справі ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко нагородив пам’ятним знаком «Відзнака НМАПО імені П. Л. Шупика» професора Вадима Гетьмана, завідувача кафедри торакальної хірургії та пульмонології, професора Олексія Гончара, професора кафедри променевої діагностики, доцента Віктора Куця, доцента кафедри функціональної діагностики.

Ректор також оголосив подяку: професору Андрію Біляєву, завідувачу кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії; доценту Галині Ковалишин, доценту кафедри вірусології; доценту Людмилі Колосовій, доценту кафедри неврології №1; Людмилі Мельничук, сестрі медичній стоматологічного практично-навчального медичного центру; Михайлу Поворознюку, лікарю-сексопатологу клініки репродуктивних технологій УДІР; доценту Валерію Радьку, завідувачу відділення удосконалення зубних техніків; доценту Марині Соколовській, доценту кафедри радіології; професору Ауриці Сухановій, професору кафедри акушерства, гінекології та репродуктології; професору Олегу Шекері, директору Інституту сімейної медицини.  

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала звіт проректора з наукової роботи професора Наталії Савичук «Про результати наукової та інноваційної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика в 2017 році та перспективи розвитку на 2018 рік». За результатами обговорення вчена рада одноголосно прийняла рішення щодо підвищення ефективності діяльності та популяризації засобів масової інформації, співзасновником яких є академія, зокрема, збільшення кількості наукових журналів, що входять до міжнародних наукометричних баз, удосконалення використання електронного документообігу в науковій та науково-технічній діяльності академії, підтримки та розвитку системи запобігання академічного плагіату.

Відповідно до порядку денного, проректор з науково-педагогічної роботи професор Олександр Толстанов проінформував вчену раду про результати роботи постійно діючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з правових питань та регламенту діяльності в 2017 році та визначив основні завдання комісії з нормативного забезпечення діяльності академії на 2018 рік: удосконалення діючих регламентів діяльності; розробку та експертну оцінку проектів локальних нормативно-правових актів; сприяння розвитку правової культури працівників.

Вчена рада заслухала звіти завідувачів кафедр: ендокринології - академіка НАМН України, чл.-кор. НАН України професора Миколи Тронька та дитячої кардіології та кардіохірургії - професора Надії Руденко і надала позитивну оцінку роботи колективам кафедр під їх  керівництвом.

Розглядаючи кадрові питання, вчена обрала таємним голосуванням на посади: завідувача кафедри акушерства і гінекології № 1 - професора Олега Голяновського; завідувача кафедри терапії та ревматології - академіка НАМН України професора Володимира Коваленка; завідувача кафедри стоматології - професора Олексія Павленка; професора кафедри фтизіатрії та пульмонології - д. мед. н. ст. н. с. Галину Гуменюк; професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії - д. мед. н. доцента Лесю Згржебловську, а також присвоїла вчене звання професора д. мед. н. доценту Федору Гайсенюку по кафедрі урології, д. мед. н. ст. н. с. Надії Жилці – по кафедрі акушерства, гінекології та перинатології та д. мед. н. доценту Вікторії Горачук – по кафедрі управління охороною здоров’я.

Вчена рада затвердила індивідуальний план наукової роботи здобувачу наукового ступеня доктора медичних наук доценту кафедри акушерства і гінекології № 1 Андрію Ткаченку та розглянула результати моніторингу індивідуальних планів наукових робіт здобувачів наукових ступенів академії.

У «Різному» вчена рада надала рекомендації на навчання в аспірантурі лікарям-інтернам та клінічним ординаторам на підставі характеристик-рекомендацій завідувачів кафедр, рішень засідань кафедр та вчених рад факультетів / навчально-наукових інститутів, затвердила проекти локальних нормативно-правових актів, змісти журналів та рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних та наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 12 вересня 2018 року.