Search

Зміни стосуються Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019—2021 роки, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та постанов Кабінету Міністрів України № 302 (від 28 березня 2018 р.) і № 1133 (від 17 серпня 2002 р.), якими було затверджене Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я та Перелік позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету.

У Плані заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019—2021 роки планується подальша оптимізація спеціальностей у галузі знань «22 Охорона здоров’я», оновлення освітніх програм та навчальних планів, розроблення та запровадження комплексної програми підвищення рівня знання англійської мови, налагодження як міжнародної, так і внутрішньої міжгалузевої співпраці тощо.

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників позиціонується як багатокомпонентний процес, що передбачає:

  1. удосконалення та набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності;
  2. набуття досвіду виконання додаткових завдань у межах спеціальності, професії чи займаної посади;
  3. формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

Дізнатися про всі впроваджені новації можна у відповідних файлах: