Search

Наказом МОЗ України від 23.05.2018 № 981 «Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків»

(далі МКФ та МКФ-ДП) остаточно надано для впровадження в практику охорони здоров’я та безперервний професійний розвиток. Додається електронна версія.

Ця робота потребує значних зусиль всіх закладів медичної освіти та органів і закладів охорони здоров’я з урахуванням того, що вона стосується всіх лікарських спеціальностей, дає підходи до зміни підходів до встановлення інвалідності.

Міжнародна класифікація функціонування схвалена всіма 191 членами Всесвітньої організації охорони здоров'я 22 травня 2001 року під час 54-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. МКФ доповнює іншу класифікацію ВООЗ, Міжнародну класифікацію хвороб 10-го перегляду (МКХ).

МКФ складається з таких основних компонентів:

  • Функції та структура тіла (В — англ. Body);
  • Активність (А — англ. Activity, пов'язана із завданнями та діями індивіда) та участь (Р- англ. participation — залученість у життєву ситуацію);
  • Додаткова інформація щодо тяжкості та факторів зовнішнього середовища.

Оскільки МКФ є по своїй суті класифікацією, пов'язаною з охороною здоров'я та обставинами, які стосуються здоров'я, вона також використовується в таких галузях, як страхування, соціальний захист, праця, освіта, економіка, розробка стратегії соціального та загального законодавства та екологічні зміни. Вона була прийнята, як одна з соціальних класифікацій Організації Об'єднаних Націй, на яку посилаються та в якій реалізуються Стандартні правила з забезпечення рівних можливостей для людей з обмеженнями життєдіяльності. Таким чином, МКФ є зручним інструментом для реалізації прийнятих міжнародних мандатів з прав людини, а також національного законодавства.

Документ був спрямований на створення системи класифікації для отримання порівнюваних даних про здоров’я окремої людини та населення в цілому, які необхідні для досягнення основних цілей у сфері охорони здоров’я, включаючи визначення загального стану здоров’я населення, вимірювання потреб та ефективності сфери охорони здоров’я, а також забезпечення функціонування сучасної системи раннього втручання, інклюзивної освіти, абілітації і реабілітації.

МКФ - це класифікатор, який використовують в усіх розвинених країнах лікарі, педагоги, спеціалісти з реабілітації та психологи, проте сам МКФ не є інструментом оцінювання. Функціонування та обмеження життєдіяльності через МКФ розглядаються, як взаємодія між навколишнім середовищем та станом здоров'я людини, і тому класифікатор створює більш інтегроване розуміння стану здоров'я, надає можливість краще планувати лікування, реабілітацію та створення послуг для людей із хронічними захворюваннями або інвалідністю.

Для впровадження цього документу 27 грудня 2017 р. № 1008-р. було прийнято Розпорядження КМ України «Про затвердження плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків» (далі МКФ та МКФ-ДП).

Наказ МОЗ України №552 від 23.03.2018 року «Про затвердження плану заходів МОЗ України з виконання плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків» дав можливість розпочати роботу по впровадженню МКФ у діяльність закладів освіти та охорони здоров’я. Значна частина Плану для впровадження МКФ потребує наукового обґрунтування та підготовки пропозицій та супроводу з боку науковців НМАПО імені П. Л. Шупика. Сьогодні цим займається група провідних науковців Академії.

МОЗ рекомендує використовувати МКФ та МКФ-ДП: для інтеграції фізичних, ментальних та соціальних аспектів  стану пацієнтів, ранньої діагностики та виявлення хвороби або стану, катамнестичного спостереження, міждисциплінарного підходу  взаємодії та обміну інформацією стосовно стану пацієнта с особливими потребами.

  1. Як клінічний інструмент – при оцінці потреб, відповідності методів лікування конкретним умовам, оцінки професійної придатності, реабілітації та оцінки результатів оцінювання якості надання реабілітаційний послуг. Адже для планування та реалізації втручань потрібно використовувати інформацію про обмеження, спричинені не лише обмеженнями функцій та структури тіла, а й факторами зовнішнього середовища. Відповідно головною користю МКФ для пацієнтів є інтеграція фізичних, ментальних та соціальних аспектів їх стану. Замість того, щоб зосередити увагу на діагнозі особи, у МКФ включені усі аспекти її життя (розвиток, участь та середовище).
  2. Для ранньої діагностики та виявлення (система раннього втручання). Використання в Україні найкращих міжнародних тестових систем для діагностики розвитку дитини. Чим раніше виявляється хвороба чи стан, тим простіше лікувати або корегувати.
  3. Для катамнестичного спостереження - спостереження та реабілітація новонародженого, що переніс критичний стан або важку хворобу відразу після народження з метою упередження або максимального зменшення негативних наслідків перенесеного захворювання.
  4. Міждисплінарний підхід. Лише спільно лікарі, освітяни, соціальні працівники зможуть допомогти кожній людині з особливими потребами. МКФ допомагає в міждисциплінарній взаємодії та обміні інформацією стосовно стану пацієнта.

МКФ та МКФ-ДП можна завантажити у розділі «Медичним працівникам»: http://moz.gov.ua/mkf

Наказ МОЗ України від 21.12.2018 № 2449 «Про внесення змін до перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків» тут.