Search

Набув чинності Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я».

Згідно наказу затверджено новий порядок проведення атестації лікарів, порядок нарахування балів безперервного професійного розвитку та проведення їх щорічної перевірки, критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку, а також новий список спеціальностей.

Незабаром опублікуємо низку роз’яснень від фахівців Академії, як це буде працювати.

З текстом наказу можна ознайомитись за посиланням: http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-22022019--446-dejaki-pitannja-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-likariv