Search

На 54–му конгресі Европейської асоціації з дослідження цукрового діабету (European Association for the Study of Diabetes – EASD), який відбувся 1 - 5 жовтня 2018 р. у Берліні (Німеччина) великий інтерес викликала усна доповідь Олени Федоткіної з університету м. Берген (Норвегія) від імені великої групи авторів з Норвегії, Швеції (університет м. Лунд) та України (лікарі з м. Чернігів, кафедри ендокринології НМАПО імені П. Л. Шупика та інститутів ендокринології імені В.П. Комісаренка та геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України).

Дослідження включало 101 095 пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, інформація про яких знаходилась у діабетичному реєстрі, створеному свого часу під керівництвом ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України». Серед цих пацієнтів було 30634 особи з діабетичною проліферативною ретинопатією.

Порівняння даних Чернігівської та Київської областей, мешканці яких перенесли Голодомор, з аналогічними даними Волинської та Рівненської областей, які не входили до складу СРСР у 30-ті роки, встановило, що перинатальне голодування під час Голодомору в Україні збільшило ризик розвитку діабетичної проліферативної ретинопатії у дорослому віці. Відмічена наявність значимого зв’язку цього феномену з поліморфізмом 11-ти генів [1].

Дане дослідження суттєво поглиблює вивчення медичних наслідків Голодомору, розпочате групою дослідників з Колумбійського університету (США), кафедри ендокринології НМАПО імені П.Л. Шупика та інституту Геронтології НАМН України [2].

  1. O. Fedotkina et al. Perinatal starvation increases risk for diabetic retinopathy in Adulthood. Diabetologia (2018) 61 Suppl1 S90.
  2. Lumey, L. H., Khalangot, M. D., & Vaiserman, A. M. (2015). Association between type 2 diabetes and prenatal exposure to the Ukraine famine of 1932–33: a retrospective cohort study.The lancet Diabetes & endocrinology, 3(10), 787-794.