Search

17 - 18 травня 2018 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського відбулася XV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням М(Ф)ЗВО України за допомогою відеоконференц-зв’язку).

У заході взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи професор О. Толстанов, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права професор В. Краснов, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 професор О. Голяновський та завідувач відділу з міжнародних зв’язків д. мед. н. доцент В. Бугро.

Особливістю цьогорічної конференції стало проведення 17 травня стратегічної сесії МОЗ України з питань медичної освіти під головуванням заступника Міністра охорони здоров’я України О. Лінчевського, на яку було запрошено  керівництво медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти України. На сесії керівництво МОЗ України надало інформацію про перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні.

Того ж дня відбулася нарада-тренінг голів та заступників голів комітетів фахової експертизи ліцензійних іспитів «Крок 3» для спеціальності «Медицина»: «Напрями вдосконалення післядипломної освіти лікарів за результатами складання субтесту з завдань типу USMLE», де розроблялись підходи з аналізу результатів іспитів з подальшим удосконаленням навчальних програм. НМАПО імені П. Л. Шупика представили професор О. Голяновський та професор В. Краснов.

На пленарному засіданні 18 травня виступив професор О. Толстанов з доповіддю «Забезпечення якості у системі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я», в якій зазначив, що система безперервного професійного розвитку у сфері охорони здоров’я в Україні повинна розвиватись на основі гармонізації із подібними системами у світі через закріплення на законодавчому рівні вимог до акредитації провайдерів освітніх послуг та освітніх програм, за якими нараховуватимуться кредитні бали.