Search

 
 

Спеціальність

Спеціалізація

Назва спеціалізації англійською

229Громадське здоровя / Public Health

 

 

Спеціальність

Спеціалізація

Назва спеціалізації англійською

228 – Педіатрія / Paediatrics

 

 

14.01.10 - Педіатрія

Pediatrics

 

Спеціальність

Спеціалізація

Назва спеціалізації англійською

226 – Фармація, промислова

фармація / Pharmacy, IndustrialPharmacy

15.00.01 - Технологія ліків,

організація фармацевтичної справита судова фармація

Drug Technology, Pharmacy and Forensic Pharmacy

 

15.00.02 - Фармацевтичнахімія та фармакогнозія

Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy

 

15.00.03 - Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

Drug Production and Standardization

 

 

 

Спеціальність

Спеціалізація

Назва спеціалізації англійською

224 – Технології медичної діагностики та лікування / Medical Diagnostic and Treatment Texhnologies

 

14.01.23 – Променева діагностика та променева терапія

Radiology and Radiotherapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність

Спеціалізація

Назва спеціалізації англійською

222 – Медицина / Medicine

14.01.01 - Акушерство та гінекологія

Obstetrics and Gynaecology

 

14.01.02 - Внутрішні хвороби

Internal Medicine

 

14.01.03- Хірургія

Surgery

 

14.01.04 - Серцево-судинна хірургія

Cardiovascular Surgery

 

14.01.05 - Нейрохірургія

Neurosurgery

 

14.01.06 - Урологія

Urology

 

14.01.07 - Онкологія

Oncology

 

14.01.08 - Трансплантологія і штучні органи

Transplant Surgery and Artificial Organs

 

14.01.09 - Дитяча хірургія

Pediatric Surgery

 

14.01.11 - Кардіологія

Cardiology

 

14.01.12 - Ревматологія

Rheumatology

 

14.01.13 - Інфекційні хвороби

Infectious Diseases

 

14.01.14 - Ендокринологія

Endocrinology

 

14.01.15 - Нервові хвороби

Nervous Diseases

 

14.01.16- Психіатрія

Psychiatry

 

14.01.17 - Наркологія

Narcology

 

14.01.18 - Офтальмологія

Ophthalmology

 

14.01.19 - Отоларингологія

ENT Diseases

 

14.01.20 - Шкірні та венеричні хвороби

Dermatology and Venereology

 

14.01.21 - Травматологія та ортопедія

Traumatology and Orthopaedics

 

14.01.25 - Судова медицина

Forensic Medicine

 

14.01.26 - Фтизіатрія

Phthisiology

 

14.01.27 - Пульмонологія

Pulmonology

 

14.01.28 - Клінічна фармакологія

Clinical Pharmacology

 

14.01.29 - Клінічна алергологія

Clinical Allergology

 

14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна терапія

Anaesthesiology and Intensive Care

 

14.01.31 - Гематологія та трансфузіологія

Haematology and Transfusion Medicine

 

14.01.36 - Гастроентерологія

Gastroenterology

 

14.01.37 - Нефрологія

Nephrology

 

14.01.38 - Загальна практика – сімейна медицина

General Practice – Family Medicine

 

14.02.01 - Гігієна та профпатологія

Hygiene and Occupational Diseases

 

14.02.02 - Епідеміологія

Epidemiology

 

14.02.03 - Соціальна медицина

Social Medicine

 

14.03.02 - Патологічна анатомія

Pathology

 

14.03.04 - Патологічнафізіологія

Pathologic Physiology

 

14.03.05 - Фармакологія

Pharmacology

 

14.03.06 - Токсикологія

Medical Toxicology

 

14.03.08 - Імунологія та алергологія

Immunology and Allergology