Вимоги до оформлення статей

Алгоритм прийому статей в збірник наукових праць

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика = Coliection of scientific works of staff member of P. L. Shupyk NMAPE / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ: [б. в.], 1999. - Виходить щоквартально. - ISSN 2227-7404

НАДХОДЖЕННЯ: 

2013 22(1) 22(2) 22(3) 22(4)  
2014 23(1) 23(2) 23(3) 23(4)  
2015 24(1) 24(2) 24(3) 24(4) 24(5)
2016 25 26      

                         

Анкета – «Інформація для титульного файлу»
«Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика»

Рік заснування

1999

Тематика

Хірургія, терапія, педіатрія, стоматологія, фармація тощо (медичні науки – 30 спеціальностей; фармацевтичні - 3)

Реферативні бази даних: назва БД, назва видання БД, Інтернет-посилання

Україніка наукова,
Google Scholar http://scholar.google.com.ua/citations?
user=UevteVQAAAAJ&hl=ru

ISSN

2227-7404

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія КВ №15863-4335Р від 09.11.2009 р.

Фахова реєстрація у ВАК України

1-05/1 від 10.02.2010 р.

Галузь науки

медичні, фармацевтичні науки

Періодичність

4 рази на рік

Мова видання

українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Головний редактор

академік НАМН України, професор Ю.В. Вороненко

Науковий редактор

д.мед. н., професор І.С. Зозуля

Відповідальний секретар

к.біол.н., с.наук.с. Р.І.Гош

Члени редколегії
(з розкриттям вчених звань)

1. Акушерство та гінекологія

Вдовиченко Юрій Петрович - НМАПО імені П.Л.Шупика, перший проректор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології, член-кор. НАМН України, професор.

Голяновський Олег Володимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри акушерства і гінекології №1, д.мед.н., професор.

Горовенко Наталія Григорівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики, член-кор. НАМН України, професор.

Жук Світлана Іванівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода, д.мед.н., професор.

Камінський В'ячеслав Володимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, член-кор. НАМН України, професор.

Суслікова Лідія Вікторівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, директор Українського державного інституту репродуктології, д.мед.н., професор.

Юзько Олександр Михайлович - Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри акушерства і гінекології, д.мед.н., професор.

2. Внутрішні хвороби

Казимирко Віталій Казимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри терапії та ревматології, д.мед.н., професор.

Маньковський Борис Микитович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри діабетології, член-кор. НАМН України, професор.

Стаднюк Леонід Антонович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри терапії і геріатрії, д.мед.н., професор.

Харченко Наталія В'ячеславівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, декан терапевтичного факультету академії, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії, член-кор. НАМН України, професор.

Швець Наталія Іванівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри терапії, д.мед.н., професор.

Шуба Неоніла Михайлівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри терапії і ревматології, д.мед.н., професор.

3. Хірургія

Біляєва Ольга Олександрівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії, д.мед.н., професор.

Козинець Георгій Павлович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії, д.мед.н., професор.

Мамчич Володимир Іванович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри хірургії і проктології, д.мед.н., професор.

Радзіховський Анатолій Павлович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії, д.мед.н., професор.

Усенко Олександр Юрійович – Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, директор Інституту, д.мед.н., професор.

Фелештинський Ярослав Павлович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри хірургії і проктології, д.мед.н., професор.

4. Серцево-судинна хірургія

Вітовський Ростислав Мирославович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин, д.мед.н., професор.

Жарінов Олег Йосипович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри функціональної діагностики, д.мед.н., професор.

Герой України Книшов Геннадій Васильович - Національний інститут серцево-судинної хірургії НАМН України, директор інституту, академік НАН та НАМН України, професор.

Коваленко Володимир Миколайович - Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска, директор інституту, акад. НАМН України, професор.

Паламарчук Володимир Іванович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії, д.мед.н., професор.

Тодуров Борис Михайлович – Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця», директор лікарні, член-кор. НАМН України, професор.

5. Онкологія

Євтушенко Олег Іванович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри онкології, д.мед.н., професор.

Захаричев Валерій Дмитрович – Інститут онкології і радіології НАМН України, д.мед.н., професор.

М'ясоєдов Дмитро Володимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри онкології, д.мед.н., професор.

М’ясоєдов Станіслав Дмитрович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри онкології, д.мед.н., професор.

Сорокін Богдан Вікторович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри онкології, д.мед.н., професор.

Тащієв Рахман Кулійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри онкології, д.мед.н., професор.

6. Нейрохірургія

Гончарук Оксана Миколаївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, доцент кафедри нейрохірургії, д.мед.н., доцент.

Каджая Микола Володимирович - ДУ "Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова АМН України", завідувач відділення нейротравми, д.мед.н., професор.

Поліщук Микола Єфремович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри нейрохірургії, член-кор. НАМН України, професор.

Педаченко Євген Георгійович - ДУ "Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова АМН України", директор інституту, академік АМН України, професор.

Смоланка Володимир Іванович – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ректор університету, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії і гігієни, д.мед.н., професор.

Цимбалюк Віталій Іванович - ДУ "Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова АМН України", заступник директора інституту, акад. АМН України, професор.

Цімейко Орест Андрійович - ДУ "Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова АМН України", завідувач відділення невідкладної судинної нейрохірургії, д.мед.н., професор.

7. Урологія

Возіанов Сергій Олександрович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри урології, член-кор. НАМН України, професор.

Гурженко Юрій Миколайович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри урології, д.мед.н., професор.

Горпинченко Ігор Іванович – Інститут урології, завідувач відділення сексопатології та андрології, д.мед.н., професор.

Дзюрак Валерій Семенович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри урології, д.мед.н., професор.

Іванов Дмитро Дмитрович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії, д.мед.н., професор.

Пиріг Любомир Антонович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри нефрології та нирковозамісної терапії, академік АМН України, професор.

8. Педіатрія

Бекетова Галина Володимирівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань, д.мед.н., професор.

Бережний В'ячеслав Володимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри педіатрії №2, д.мед.н., професор.

Косаковський Анатолій Лук’янович - НМАПО імені П.Л.Шупика, проректор з міжнародної діяльності академії, д.мед.н., професор.

Марушко Тетяна Вікторівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри педіатрії №2, д.мед.н., професор.

Марушко Юрій Володимирович – НМУ імені О.О. Богомольця, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів, завідувач кафедри педіатрії №3, д.мед.н., професор.

Охотнікова Олена Миколаївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри педіатрії №1, д.мед.н., професор.

Шунько Єлизавета Євгенівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри неонатології, д.мед.н., професор.

9. Дитяча хірургія

Горбатюк Ольга Михайлівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор.

Данилов Олександр Андрійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор.

Колесников Євген Борисович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор.

Рибальченко Василь Федорович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор.

Русак Петро Степанович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор.

Слєпов Олексій Костянтинович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор.

10. Кардіологія

Долженко Марина Миколаївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри кардіології, д.мед.н., професор.

Жарінов Олег Йосипович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри функціональної діагностики, д.мед.н., професор.

Ігрунова Ксенія Миколаївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, керівник Центральної науково-дослідної лабораторії, д.мед.н.

Герой України Книшов Геннадій Васильович - Національний інститут серцево-судинної хірургії НАМН України, директор інституту, академік НАН та НАМН України, професор.

Сіренко Юрій Миколайович – ДУ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска», завідувач відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій, д.мед.н., професор.

Соколов Юрій Миколайович - ДУ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска», завідувач відділення інтервенційної кардіології, член-кор. НАМН України, професор.

11. Терапія та ревматологія

Бенца Тетяна Михайлівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри терапії, д.мед.н., професор.

Коваленко Володимир Миколайович - Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска, директор інституту, акад. НАМН України, професор.

Казимирко Віталій Казимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри терапії та ревматології, д.мед.н., професор.

Приходько Вікторія Юріївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри терапії та геріатрії, д.мед.н., професор.

Чайковська Віра Володимирівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри терапії та геріатрії, д.мед.н., професор.

Шуба Неоніла Михайлівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри терапії та ревматології, д.мед.н., професор.

12. Інфекційні хвороби

Волоха Алла Петрівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д.мед.н., професор.

Гебеш Василь Васильович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри інфекційних хвороб, д.мед.н., професор.

Дзюблик Ірина Володимирівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри вірусології, д.мед.н., професор.

Дуда Олег Костянтинович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри інфекційних хвороб, д.мед.н., професор.

Фещенко Юрій Іванович - ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України”, директор інститут, академік НАМН України, професор.

Чернишова Людмила Іванівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д.мед.н., професор.

13. Нервові хвороби

Волошин Петро Власович – ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології», м. Харків, директор інституту, д.мед.н., професор.

Головченко Юрій Іванович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри неврології №1, д.мед.н., професор.

Зозуля Іван Савович - НМАПО імені П.Л.Шупика, проректор з наукової роботи академії, д.мед.н., професор.

Коваленко Ольга Євгенівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, д.мед.н., професор.

Слободін Тетяна Миколаївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри неврології і рефлексотерапії, д.мед.н., професор.

Ткаченко Олена Василівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри неврології №2, д.мед.н., професор.

14. Психіатрія, медична психологія.

Древіцька Оксана Остапівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, доцент кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії, д.мед.н.

Кузнецов Валерій Миколайович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри психіатрії, д.мед.н., професор.

Мішиєв В'ячеслав Данилович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії, д.мед.н., професор.

Пилягіна Галина Яківна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії, д.мед.н., професор.

Ревенок Олександр Анатолійович – Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології, завідувач відділом комплексної судово-психіатричної експертизи, д.мед.н.

Чуприков Анатолій Павлович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії, д.мед.н., професор.

15. Очні хвороби

Вітовська Оксана Петрівна – НМУ імені О.О.Богомольця, завідувач кафедри офтальмології, д.мед.н., професор.

Жабоєдов Геннадій Миколайович – НМУ імені О.О.Богомольця, професор кафедри офтальмології, член-кор. НАМН України, професор.

Кондратенко Юрій Миколайович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри офтальмології, д.мед.н., професор.

Риков Сергій Олександрович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри офтальмології, д.мед.н., професор.

Сергієнко Микола Маркович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри офтальмології, член-кор. НАН та НАМН України, професор.

Сергієнко Андрій Миколайович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри офтальмології, д.мед.н., професор.

16. Оториноларингологія

Абизов Рустем Адільович - НМАПО імені П.Л. Шупика, професор кафедри оториноларингології, д.мед.н., професор.

Заболотний Дмитро Ілліч - Інститут оториноларингології імені О.С. Коломійченка, директор інституту, академік НАМН України, професор.

Лайко Андрій Афанасійович - НМАПО імені П.Л. Шупика, професор кафедри оториноларингології, д.мед.н., професор.

Косаковський Анатолій Лук'янович - НМАПО імені П.Л. Шупика, проректор з міжнародних зв’язків, д.мед.н., професор.

Шидловська Тамара Василівна – Інститут оториноларингології імені О.С. Коломійченка, завідувач лабораторії патофізіологічних порушень голосу і слуху, д.мед.н., професор.

Шкорботун Володимир Олексійович - НМАПО імені П.Л. Шупика, завідувач кафедри оториноларингології, д.мед.н., професор.

17. Пульмонологія

Багіров Мамед Мансурович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології, д.мед.н., професор.

Гетьман Вадим Григорович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології, д.мед.н., професор.

Дзюблик Олександр Ярославович – Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, завідувач відділення технології лікування неспецифічних захворювань легень, д.мед.н., професор.

Макаров Анатолій Васильович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології, д.мед.н., професор.

Сокур Петро Павлович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології, д.мед.н., професор.

Яшина Людмила Олександрівна - Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, завідувач відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень, д.мед.н., професор.

18. Травматологія та ортопедія

Анкін Микола Львович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри ортопедії і травматології №2, д.мед.н., професор.

Білінський Петро Іванович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри ортопедії і травматології №1, д.мед.н., професор.

Герцен Генріх Іванович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри ортопедії і травматології №1, д.мед.н., професор.

Мовчан Олександр Степанович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри ортопедії і травматології №1, д.мед.н., професор.

Попов Василь Антонович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри ортопедії і травматології №2, д.мед.н., професор.

Радомський Олександр Анатолійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри ортопедії і травматології №2, д.мед.н., професор.

19. Анестезіології та інтенсивної терапії

Біляєв Андрій Вікторович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор.

Георгіянц Маріне Акопівна – ХМАПО, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор.

Згржебловська Леся Володимирівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., доцент.

Лоскутов Олег Анатолійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор.

Малиш Ігор Ростиславович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор.

Снісар Володимир Іванович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор.

Шлапак Ігор Порфирійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор.

20. Шкірні та венеричні хвороби

Возіанова Світлана Віталіївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дерматовенерології, д.мед.н., професор.

Калюжна Лідія Денисівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дерматовенерології, д.мед.н., професор.

Корольова Жанетта Валентинівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, доцент кафедри дерматовенерології, д.мед.н., доцент.

Літус Олександр Іванович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри дерматовенерології, д.мед.н., професор.

Свистунов Ігор Ваніфатійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дерматовенерології, д.мед.н., професор.

Святенко Тетяна Вікторівна – Дніпропетровська медична академія, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб, д.мед.н., професор.

21.Стоматологія

Біда Віталій Іванович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри ортопедичної стоматології, д.мед.н., професор.

Білоклицька Галина Федорівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, д.мед.н., професор.

Дрогомирецька Мирослава Стефанівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри ортодонтії, д.мед.н., професор.

Павленко Олексій Володимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, директор Інституту стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри стоматології, д.мед.н., професор.

Савичук Наталія Олегівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри стоматології дитячого віку, д.мед.н., професор.

Тимофєєв Олексій Олександрович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії, д.мед.н., професор.

22. Фтизіатрія

Білогорцева Ольга Іванівна – Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, заступник директора, д.мед.н., професор.

Дзюблик Олександр Ярославович – Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, завідувач відділення технології лікування неспецифічних захворювань легень, д.мед.н., професор.

Зайков Сергій Вікторович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології, д.мед.н., професор.

Мельник Василь Михайлович - Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, заступник директора з науково-методичної і науково-організаційної роботи, завідувач відділу епідеміологічних та організаційних проблем фтизіопульмонології, д.мед.н., професор.

Фещенко Юрій Іванович - Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г. Яновського, директор інституту, академік НАМН України, професор.

Яшина Людмила Олександрівна - Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, завідувач відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень, д.мед.н., професор.

23. Гематологія та трансфузіологія

Видиборець Станіслав Володимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, завідувач кафедри гематології та трансфузіології, д.мед.н., професор.

Гайдукова Світлана Миколаївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри гематології та трансфузіології, д.мед.н., професор.

Гусєва Світлана Анатоліївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри гематології та трансфузіології, д.мед.н., професор.

Кучер Олена Володимирівна – НМАПО імені П.Л.Шупика, доцент кафедри гематології та трансфузіології, д.мед.н.

Сивак Любов Андріївна - Національний інститут раку, заступник директора з науково-організаційної роботи інституту, д.мед.н., професор.

Тимченко Анатолій Сергійович –ДУ «Інститут гематології та трансфузіології», директор інституту, д.мед.н., професор.

24. Променева діагностика та променева терапія

Бабкіна Тетяна Михайлівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор завідувач променевої діагностики, д.мед.н., професор.

Гончар Олексій Андрійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри променевої діагностики, д.мед.н., професор.

Дикан Ірина Миколаївна - Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, директор інституту, член-кор. НМАН України, професор.

Медведєв Володимир Єгорович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри променевої діагностики, д.мед.н., професор.

Мечев Дмитро Сергійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри радіології, д.мед.н., професор.

Щербіна Олег Володимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри радіології, д.мед.н., професор.

25. Судова медицина

Біляков Андрій Миколайович – НМУ імені О.О.Богомольця, завідувач кафедри судової медицини, д.мед.н., доцент.

Козлов Сергій Володимирович – Дніпропетровська медична академія, доцент кафедри патологічної анатомії  та судової медицини, д.мед.н., доцент.

Мішалов Володимир Дем'янович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри судової медицини, д.мед.н., професор.

Михайличенко Борис Валентинович – НМУ імені О.О.Богомольця, завідувач кафедри судової медицини, д.мед.н., професор.

Сільченко Валерій Петрович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії, д.мед.н., професор.

Филипчук Олег Володимирович - ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України, завідувач відділення судово-медичної криміналістики, д.мед.н., доцент.

26. Імунологія та алергологія

Волоха Алла Петрівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д.мед.н., професор.

Гавриленко Тетяна Іллівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри клінічної імунології та алергології, д.мед.н., професор.

Кузнецова Лариса Володимирівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології, д.мед.н., професор.

Пілецький Анатолій Михайлович – Київська міська клінічна лікарня №8, головний лікар, професор кафедри клінічної імунології та алергології, д.мед.н., професор.

Романюк Лілія Іванівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри клінічної імунології та алергології, д.мед.н., доцент.

Чернишова Людмила Іванівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д.мед.н., професор.

27. Курортологія та фізіотерапія

Апанасенко Геннадій Леонідович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри мед. реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, д.мед.н., професор.

Владимиров Олександр Аркадійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри мед. реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, д.мед.н., професор.

Владимирова Наталія Іванівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач відділення оздоровлення вагітних жінок санаторію «Жовтень», д.мед.н., професор.

Губенко Віталій Павлович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри мед. реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, д.мед.н., професор.

Герой України Козявкін Володимир Ілліч - генеральний директор Міжнародної клініки відновного лікування, директор Інституту проблем медичної реабілітації, професор кафедри мед. реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика, член-кор. НАМН України, професор.

Самосюк Іван Захарович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри мед. реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, д.мед.н., професор.

28. Соціальна медицина

Вороненко Юрій Васильович - ректор НМАПО імені П.Л.Шупика, академік НАМН України, професор.

Гойда Ніна Григорівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, проректор з лікувальної роботи, д.мед.н., професор.

Корнацький Василь Михайлович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри управління охороною здоров'я, д.мед.н., професор.

Латишев Євген Євгенович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри управління охороною здоров'я, д.мед.н., професор.

Михальчук Василь Миколайович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри управління охороною здоров'я, д.мед.н., професор.

Піщиков Валерій Анатолійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри управління охороною здоров'я, д.мед.н., професор.

29. Гігієна

Варивончик Денис Віталійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, д.мед.н., професор.

Івахно Олександра Петрівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків, д.мед.н., професор.

Калашніков Андрій Андрійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри гігієни і екології, д.мед.н., професор.

Козярін Іван Петрович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків, д.мед.н., професор.

Пишнов Георгій Юрійович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, д.мед.н., професор.

Полька Надія Степанівна – Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва, заступник директора з науково-організаційної роботи, член-кор. НАМН України, професор.

Проданчук Микола Георгійович – Інститут екології і токсикології імені Л.І. Медведя, директор інституту, член-кор. НАМН України, професор.

30. Епідеміологія

Білько Іван Петрович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри мікробіології і епідеміології, д.мед.н., професор.

Дзюблик Ірина Володимирівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри вірусології, д.мед.н., професор.

Задорожна Вікторія Іванівна - ДУ ”Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України”, директор інституту, д.мед.н., професор.

Кирик Дмитро Леонідович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри мікробіології та епідеміології, д.мед.н., професор.

Колєсніков Михайло Михайлович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри мікробіології та епідеміології, д.мед.н., професор.

Салманов Айдин Гурбан огли - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри мікробіології і епідеміології, д.мед.н., професор.

31. Технологія ліків та організація фармацевтичної справи

Ветютнева Наталія Олександрівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, декан медико-профілактичного факультету, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д.мед.н., професор.

Войтенко Георгій Миколайович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д.мед.н., професор.

Давтян Лена Левонівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д.мед.н., професор.

Коритнюк Раїса Сергіївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д.мед.н., професор.

Пономаренко Микола Семенович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри організації і економіки фармації, д.мед.н., професор.

Трохимчук Віктор Васильович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри організації і економіки фармації, д.мед.н., професор.

32. Фармацевтична хімія та фармакогнозія

Ветютнева Наталія Олександрівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, декан медико-профілактичного факультету, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д.мед.н., професор.

Вишневська Лілія Іванівна – Національний фармацевтичний університет (м. Харків), завідувач кафедри аптечної технології ліків, д.фарм.н., професор.

Борщевська Марина Іллінічна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д.мед.н., професор.

Гриценко Олена Миколаївна - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д.мед.н., професор.

Тіхонов Олександр Іванович – Національний фармацевтичний університет (м. Харків), професор кафедри технології парфюмерно-косметичних засобів, д.мед.н., професор.

Хворост Ольга Павлівна – Національний фармацевтичний університет (м. Харків), професор кафедри ботаніки, д.фарм.н., професор.

33. Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

Ветютнева Наталія Олександрівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, декан медико-профілактичного факультету,завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д.мед.н., професор.

Давтян Лена Левонівна - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д.мед.н., професор.

Загорій Володимир Антонович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри промислової фармації, д.мед.н., професор.

Загорій Гліб Володимирович - НМАПО імені П.Л.Шупика, професор кафедри організації і економіки фармації, д.мед.н., професор.

Пономаренко Микола Семенович - НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри організації і економіки фармації, д.мед.н., професор.

Рубан Олена Анатоліївна – Національний фармацевтичний університет (м. Харків), завідувач кафедри заводської технології ліків, д.фарм.н., професор.

Адреса редакції

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Телефон

440-61-92

E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.