•  Виконання державного замовлення по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації лікарів і провізорів.
  •  Впровадження нових організаційних форм підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, удосконалення технологій дистанційного навчання лікарів, провізорів, викладачів та інших  контингентів
  •  Забезпечення умов для ефективної підготовки та проведення ліцензійного іспиту "Крок-3" для випускників інтернатури
  •  Виконання НДР з бюджетним фінансуванням та НДР пошукової тематики, впровадження принципів доказової медицини в організацію наукових досліджень НМАПО
  •  Забезпечення усіх навчальних й управлінських підрозділів постійним доступом до всесвітньої інформації
  •  Виконання довгострокової програми реорганізації і капітального ремонту будівель НМАПО
  •  Введення системи матеріального стимулювання педагогічної, наукової та інноваційної діяльності науково-педагогічного складу академії