Навчально-методична робота

 •  Післядипломна медична освіта (інтернатура, магістратура, спеціалізація лікарів і провізорів)
 •  Безперервний професійний розвиток (підвищення кваліфікації — передатестаційні цикли, тематичне удосконалення, стажування, клінічна ординатура)

Наукова діяльність

 •  Підготовка наукових кадрів (аспірантура, докторантура)
 •  НДР за пріоритетними напрямками
 •  НДР ініціативно-пошукової тематики
 •  Позабюджетні (госпдоговірні)
 •  Науково-видавнича діяльність (підручники, навчальні посібники, монографії, довідники, збірники наукових праць, словники, брошури, методичні рекомендації, інформаційні листи, наукові статті, тези)
 •  Видання наукових журналів
 •  Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров'я (акти впровадження, патенти на винаходи, свідоцтва на авторське право, наукові форуми, виставки)

Лікувальна робота

 •  Консультації (в поліклініках і стаціонарах клінічних баз та поза клініками) і лікування хворих
 •  Оперативні втручання
 •  Нововведення з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, впровадження сучасних медичних та організаційних технологій як складових регіональної стратегії ВООЗ на Європейському континенті
 •  Виїзди по лінії виїзної експертної консультативної допомоги

Міжнародне співробітництво

 •  Пропагування наукової, педагогічної та лікувальної діяльності академії серед потенційних зарубіжних партнерів
 •  Організація i проведення переговорів з іноземними партнерами з питань, що становлять взаємний інтерес
 •  Організація міжнародних зустрічей, семінарів, конференцій
 •  Організація навчання іноземних громадян на кафедрах академії
 •  Реалізація міжнародних програм та грантів