Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика - провідний заклад післядипломної медичної освіти найвищого (IV) рівня акредитації, сучасний науковий та лікувальний центр, який нараховує 235 докторів наук та 488 кандидатів наук, з яких 175 - професорів та  282 - доцентів.

        Сьогодні в академії працюють: 1 Герой України,  5 академіків НАМН України, 3 академіка АН Вищої школи України, 3 члена-кореспондента НАН та 16 членів-кореспондентів НАМН України, 29 заслужених діяча науки і техніки України, 36 лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, 72 заслужений лікар України, 3 заслужених працівників освіти України, 3 заслужені раціоналізатори та винахідники України, 7 заслужених працівників охорони здоров’я України, 2 заслужені працівники фармації України та  заслужений юрист України.

      В складі НМАПО імені П. Л. Шупика функціонує 3 інститути (Інститут сімейної медицини, Інститут стоматології,  Український державний інститут репродуктології),  5 факультетів (хірургічний, терапевтичний, педіатричний, медико-профілактичний і фармацевтичний, факультет підвищення кваліфікації викладачів, 82 кафедр і Центральна науково-дослідна лабораторія, 4 центрів: науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти, науково-дослідний центр, стоматологічний практично-навчальний медичний центр, міжкафедральний навчально-тренінговий центр, 3 відділення: удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом “Стоматологія”, удосконалення зубних техніків, підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та соціальних працівників.

        Академія - провідний в Україні центр  з навчально-методичної роботи в галузі післядипломної освіти лікарів і провізорів, якому МОЗ України доручає розробку більшості типових навчальних планів і програм ПАЦ, спеціалізації, інтернатури і комп'ютерних атестаційних програм, які використовуються усіма медичними установами та факультетами післядипломної освіти.

     Щорічно в академії розробляється і оновлюється більше 100 навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, видається більше 60 найменувань навчально-методичної літератури (підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, довідники) для використання в навчальному процесі.

         Щороку в академії проводиться близько 1,5 тис. циклів, навчається 2,5 тис. інтернів і 23 тис. лікарів і провізорів.

Спільна робота з органами та закладами практичної охорони здоров'я - давня традиція академії. Досить вказати, що її співробітники в базових та позабазових лікувальних закладах щорічно надають консультативну допомогу близько 200 тис. хворим, виконують понад 20 тис. складних операцій. Понад 30 провідних вчених - головні спеціалісти МОЗ України, які працюють над удосконаленням якості медичної допомоги населенню.

       Одна з найважливіших турбот академії - це підготовка наукової зміни. Ще перебуваючи в ранзі інституту, вона вперше отримала право захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (1963), а в 1967 р. - доктора медичних наук. Нині в академії функціонують 11 спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій з 15 спеціальностей, а саме: внутрішніх хвороб; нервових хвороб; хірургії; акушерства і гінекології, анестезіології та інтенсивної терапії; травматології та ортопедії; судової медицини; технології ліків та організації фармацевтичної справи та судової фармації; фармацевтичної хімії і фармакогнозії; очних хвороб; променевої діагностики та променевої терапії; загальної практики – сімейна медицина; соціальної медицини; стоматології; медичної і біологічної інформатики та кібернетики. Протягом 2008 - 2013 рр. захищено 69 докторських і 355 кандидатських дисертацій, підготовлено 220 аспірантів, 480 клінічних ординаторів, 70 магістрів.

      На всіх етапах становлення і розвитку академії її вчені займали передові межі української і світової науки. Наукові розробки вчених академії відомі не тільки в Україні і країнах СНД, але і в далекому зарубіжжі. Результати науково-дослідницьких робіт викладачів академії за останні двадцять років відображені в понад 500монографіях, 130 підручниках, 600 навчальних посібниках, 190 довідниках, 950 методичних рекомендаціях та інформаційних листах, 640 патентах.

    За останні 35 років вченими академії отримано більше 560 авторських свідоцтв на винаходи, окремі з яких запатентовані в США, Італіїта інших країнах.

         НМАПО імені П.Л. Шупика є співзасновником 29 професійних періодичних медичних видань.

       В умовах суверенітету України в нову стадію вступило міжнародне співробітництво академії, що здійснюється відділом міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, створеним у березні 1993 р. на основі позабюджетного структурного підрозділу. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика успішно співпрацює із зарубіжними партнерами, зокрема: Словацьким медичним університетом; Люблінською медичною академією та університетом ім. Миколая Коперника (Польща); Ягелонським університетом; Сілезькой медичною академією; Іллінойським університетом (США); Санкт-Петербурзьким державним медичним університетом ім. М. І. Павлова та Університетом Оребро (Швеція); Міжнародною медичною академією ім. Швейцера (Польща); університетом м. Барі (Італія) - співпраця в рамках Міжуніверситетського центру досліджень і співпраці країн Східної, Південно-Східної Європи (CIRCEOS); університетами штату Айова та Алабама (США); Білоруською медичною академією післядипломної освіти; Національним інститутом генетичної інженерії і біотехнології (Іран); Цюріхським університетом (Швейцарія); Міжнародною академією класичної гомеопатії (Греція) та іншими.      

        Традицією в академії є присудження почесних звань (Doctor Honoris Causa і Professor Honoris Causa) відомим вченим закордонних країн. Почесними докторами академії стали професор Теодор Хельбрюгге (Німеччина), професор Альберт Шинцель (Швейцарія), професор Ніколай Райнов (Німеччина), професор Валькмар Гайдеке (Німеччина), професор Реваз Ботчорішвілі (Франція), почесними професорами - Лауреат Альтернативної Нобелівської премії Джордж Вітулкас (Греція), професор Хубертус фон Фосс (Німеччина), професор Ктібор Вайс (Австрія), Тревор Гіббс (Великобританія). Академія виступає співорганізатором Асоціації «Медінформатика» з представництвом у Канаді, США, Німеччині, В'єтнамі, Китаї, Болгарії.

    У 2006 році академія включена в реєстри чотирьох організацій США: системи промислової класифікації (SIC), Універсальної системи кодифікованих даних (DUNS), системи роботодавців (EIN), кодифікованої системи НАТО (NATO CAGE) та Центральної реєстраційної системи (CCR). Це надає академії можливості виступати в якості одержувача грантів Конгресу США та Національного інституту здоров'я США.

      Щороку понад 70 вчених академії відвідують зарубіжні країни з метою стажування у провідних клініках Заходу, для обміну досвідом та  виконання сумісних наукових досліджень, ведення переговорів, участі в конгресах, симпозіумах, виставках. Найчастіше поїздки здійснюються до Німеччини, США, Польщи, Франції, Швейцарії, Австрії.

      Збільшується кількість делегацій, які відвідують академію. Щорічно в клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрах академії навчається більше 400 іноземців з 54 країн світу, в тому числі  США, Німеччини, Польщі, Лівану, Лівії, Сирії, Грузії, Азербайджану, Вірменії, Ірану, Греції, Індії, Китаю та інших країн. Випускники академії успішно працюють не тільки у себе на батьківщині, а також в клініках Великобританії, Німеччини, Франції, США,Канади.

      З 2001 р. академія першою з медичних вищих навчальних закладів України стала постійним колективним членом Міжнародної кадрової Академії (ЮНЕСКО). Спільно з Американським міжнародним союзом охорони здоров'я в академії створено Ресурсний центр підготовки фахівців з питань СНІД / ВІЛ-інфекції під егідою ВООЗ. Спільно з Києво-Могилянською академією та Маастрихтським університетом (Нідерланди) створено Школу громадського здоров'я. Разом з Міжнародним Соломоновим університетом проводиться підготовка юристів та економістів для системи охорони здоров'я. За підтримки Цюріхського університету створено Міжнародний центр генетичних досліджень, за сприяння лауреата альтернативної Нобелівської премії Джорджа Вітулкаса (Греція) організована Міжнародна школа класичної гомеопатії.

     Проводиться науково-дослідна робота з фірмами США, Угорщини, Австрії, Німеччини, Франції, Японії, Ізраїлю та Хорватії з дослідження дії нових препаратів, які застосовуються в сільському господарстві та побуті. Активними партнерами академії є такі організації, як Агентство міжнародного розвитку США, Фонд «Відродження», Медичний проект «Освіта» і «Партнери з охорони здоров'я» (Канада). Академія виступає співорганізатором асоціації «Медінформатика» з представництвом у Канаді, США, Німеччині, В'єтнамі, Китаї та Болгарії. 

       Навчальна база академії розміщується в адміністративному та морфологічному корпусах, загальною площею близько 8 тис. кв. м, а клінічна база складає майже 11 тис. ліжок в сучасних лікувальних закладах і науково-дослідних інститутах м. Києва.

       Колектив академії на всіх етапах її існування вносив і вносить вагомий внесок до скарбниці української медицини, сприяючи проведенню реформи системи охорони здоров'я і вищої медичної школи в Україні.