1 листопада кафедрою управління охороною здоров`я було проведено навчально-методичну нараду, яка була присвячена атестуванню та звітуванню докторанта, аспірантів та здобувачів кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика щодо виконання  їх дисертаційних робіт відповідно до затверджених індивідуальних планів.

Звіти про хід виконання докторських дисертаційних робіт представили здобувачі кафедри к.мед.н. А. Царенко, к.мед.н. О. Єщенко та докторант кафедри к.мед.н. В. Кравченко. Звіти про хід виконання кандидатських дисертаційних робіт представили аспіранти кафедри А. Васильєв, О. Клюсов, Я. Августинович, С. Бондарь, Л. Дяченко, М. Романів та Є. Глебова.

Усі звітуючі доповіли про активну роботу над своїми дисертаційними дослідженнями.  Кожен у ході виконання наукової роботи підготував і подав статті та тези до фахових видань національного та міжнародного рівня. Здобувач кафедри, к.мед.н. А. Царенко, у своєму звіті про виконання докторської дисертаційної роботи на тему: «Обґрунтування системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні» зазначив, що станом на сьогодні дисертаційне дослідження знаходиться на фінальній стадії, оформлені практично всі розділи наукової роботи, надруковано перелік статей за темою дослідження.

За результатами наради було визначено, що доповідачі усі пункти своїх індивідуальних планів дисертаційних досліджень на 2017 рік виконали у повному обсязі. Згідно з цим, одноголосно було прийнято рішення здобувачів кафедри к.мед.н. А. Царенка та к.мед.н. О. Єщенко атестувати та рекомендувати їм продовжувати виконання докторських дисертацій; докторанта кафедри к.мед.н. В. Кравченка та аспірантів кафедри атестувати та рекомендувати перевести на другий рік навчання.