1 листопада 2017 р. у м. Тернопіль та 2 листопада у м. Чернівці відбулися чергові засідання Клубу сімейного лікаря під керівництвом кафедри кардіології НМАПО імені П.Л.Шупика. Основною темою проведених заходів була «Імплементація міжнародних рекомендацій ЕРССА 2017 року в роботу сімейного лікаря».

Засідання у м. Тернопіль розпочалося з виступу головного терапевта Тернопільської ОДА Л. Матюк. А у м. Чернівці Клуб сімейного лікаря відкрив директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА О. Андрієць. Під час цих заходів лікарі мали можливість прослухати наступні майстер-класи:

- «Імплементація міжнародних рекомендацій з артеріальної гіпертензії. Ділова гра: порушення ритму серця у хворого з АГ» - проф., д.мед.н., завідувач кафедри кардіології НМАПО імені П.Л.Шупика М.Долженко; - «Імплементація міжнародних рекомендацій ХОЗЛ в практику сімейного лікаря. Ділова гра» - доцент кафедри клінічної лабораторної імунології та алергології НМАПО ім. П. Л. Шупіка Л.Осіпова; - «Імплементація рекомендацій ESC 2017 року з захворювань периферійної артеріальної системи. Ділова гра» - к.мед.н., провідний науковий співробітник ДУ «ННЦ Інститут кардіології імені акад. М.Д.Стражеска НАМН України» Л. Міщенко; - «Імплементація міжнародних рекомендацій з бронхіальної астми. Ділова гра» - к.мед.н., доцент  кафедри фтизіатрії та пульмонології НМАПО імені П.Л. Шупика Л. Юдіна; - «Імплементація міжнародних рекомендацій з профілактики серцево-судинних захворювань. Ділова гра» - д.мед.н., проф., завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «ДМА МОЗУ» Т.Колесник.

Між лікарями відбулася жвава дискусія щодо недоліків та позитивних ефектів препаратів для лікування АГ. Разом із доповідачами учасники зустрічей мали можливість обговорити питання правильного формулювання діагнозу з адекватною оцінкою розвитку небажаних серцево-судинних подій. Детально було розкрито питання профілактики серцево-судинних захворювань та на розборі клінічного випадку показано, як запобігти розвитку тяжких серцево-судинних подій. Лікарі висловлювали вдячність лекторам за надання сучасних актуальних даних щодо питань підходів до діагностики, лікування, реабілітації пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, а також організаторам за проведення заходу.

Після завершення засідання лікарі отримали відповідні сертифікати за участь в Кардіоклубі та Клубі сімейного лікаря.