30-31 жовтня 2017 року завідувач кафедри управління охороною здоров'я д.мед.н., доц. В. Михальчук та аспірант кафедри Л. Дяченко взяли участь у роботі Міжнародного конгресу з медичної і психологічної реабілітації «Med&PsyRehab», співорганізаторами якого виступили Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київський клуб, Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини, Українська асоціація лікарів-психологів.

Безліч негативних подій, котрі супроводжують нас щоденно, мають серйозну загрозу для психічного здоров’я людини. Саме через дисрегуляцію систем наш організм по-різному реагує внаслідок перенесеної дії того чи іншого негативного чинника. Найпоширенішим психічним розладом серед населення є тривога та депресія.

У рамках конгресу розглядались такі важливі питання як медична та психологічна реабілітація дорослих і дітей з соматичною та/або психічною патологією, медична та психологічна реабілітація учасників бойових дій, медична і психологічна реабілітація в системі громадського здоров’я, принципи побудови системи надання якісної медичної та психологічної реабілітації в закладах охорони здоров’я. Було проведено 3 круглих столи на яких відбулися жваві дискусії між учасниками конгресу.

Свою доповідь на тему: «Методологія профілактики та ранньої діагностики хвороб на рівні первинної медичної допомоги в умовах впливу підвищеного стресу» представила аспірант кафедри Л. Дяченко.  

Враховуючи, що в умовах сучасної глобальної інформатизації переважна більшість людей в повсякденному житті стикаються зі стресом - проведення таких заходів є досить актуальним, адже результати дискусійних досліджень стануть вагомим приводом для розробки методик визначення впливу медико-соціальних чинників та своєчасного виявлення порушень психічного здоров’я на розвиток і перебіг хвороб, а також впровадження оптимізованої моделі медичної допомоги в закладах охорони здоров’я України.