На початку листопада на кафедрі управління охороною здоров`я завершилось навчання керівників закладів охорони здоров’я, яке проходило відповідно до затвердженої навчальної програми 2-місячного циклу спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я».

Навчальна програма циклу передбачала глибоке та комплексне вивчення дисциплін для підготовки управлінських кадрів сфери охорони здоров’я, що відповідає Європейським освітнім стандартам.

Слухачам циклу впродовж навчання було представлено велику кількість різнопланових лекцій, семінарів, практичних занять на яких вони отримували та вдосконалювали знання, що в подальшому їм дадуть змогу вміти стратегічно мислити, успішно функціонувати у професійному середовищі та забезпечувати ефективну роботу системи охорони здоров’я.

На випускній конференції завідувач кафедри управління охороною здоров`я, д.мед.н. В. Михальчук відзначив, що випускники циклу протягом усього періоду навчання брали активну участь у роботі кафедри, виявляли зацікавленість до отримання нових знань, успішно склали випускні іспити, чим показали свій високий професійний рівень та побажав їм міцного здоров'я, благополуччя, творчого натхнення і успіхів у професії.

Також виступили інші науково-педагогічні працівники кафедри, які привітали випускників із закінченням навчання та побажали їм доброї долі та професійної реалізації, а також закликали брати активну участь у процесі реформування медичної галузі.

Від імені слухачів циклу виступила О. Матюк, яка висловила слова вдячності професорсько-викладацькому складу кафедри за хороше ставлення до слухачів, високий рівень викладання, цікаві лекції, практичні та семінарські заняття.    

Наприкінці усім випускникам було вручено сертифікати про завершення циклу спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я».

Необхідно відзначити, що випускники циклу, які є представниками різних регіонів України протягом навчання брали активну участь у дискусіях  щодо шляхів вирішення нагальних питань реформування медичної галузі, що свідчить про появу нового покоління керівників сфери охорони здоров’я, здатних до глибокого  розуміння проблем та ключових тенденцій розвитку вітчизняної системи охорони здоров'я.