13 вересня 2017 року на вченій раді було виголошено доповідь заслуженого лікаря України д.мед.н., проф. Галини Бекетової «Збереження здоров’я дітей в Україні: досягнення та перспективи».

Як наголосила доповідачка, здоров’я дітей є фундаментальною проблемою, оскільки всі хвороби дорослих мають коріння в дитячому віці. Про важливість цієї проблеми свідчить той факт, що серед цілей сталого розвитку тисячоліття, визначених ООН для періоду 2016-2030 рр., є зниження материнської смертності та мінімізація смертності, якої можна запобігти, серед дітей віком до 5 років.

Згідно з даними ВООЗ за 2014 рік, погіршення здоров’я дітей в сучасних умовах має передусім екологічні, медико-соціальні й антропологічні причини, ключовими серед яких є глобальні негативні екологічні зміни, недостатня фізична активність, значні інформаційні навантаження, нераціональне харчування, порушення режиму дня, інтенсифікація навчального процесу з невідповідністю технологій та методик виховання віковим та функціональним особливостям дітей.

Серед сучасних викликів щодо здоров’я дітей в Україні проф. Г. Бекетова назвала зменшення кількості дітей, погіршення стану їхнього здоров’я, збільшення захворюваності й поширеність новоутворень і аномалій розвитку, епідемія ожиріння, зменшення кількості здорових дітей, проблема з вакцинацією, низка проблем із наданням первинної медичної допомоги (однією з найважливіших є недостатня укомплектованість кадрами на первинній ланці), недостатня якість надання медичної допомоги дітям. Доповідачка наголосила на таких проблемах, як відсутність єдиної політики щодо збереження здоров’я дитячого населення, національної програми “Здоров’я дітей – старт на все життя” й концепції шкільної медицини, недостатній рівень диспансеризації, ослаблення пріоритету профілактичного спрямування охорони здоров’я дітей, недостатній рівень впровадження ЗЗТ, недостатня інформованість населення щодо здорового способу життя і факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань, недостатнє фінансування галузі та оснащення, а також дефіцит медичних кадрів і недостатня їхня кваліфікація.

Як було зазначено в доповіді, серед дітей дошкільного віку тільки 12,6% можуть вважатися здоровими. Відповідно до даних Центру медичної статистики МОЗ України за 2016 рік, серед дітей до 18 років спостерігається стабільно висока захворюваність та поширеність хвороб, за винятком дітей першого року життя. Крім того, відмічено зростання рівня інвалідності у віковій групі 7-14 років.

Серед негативних факторів, що впливають на здоров’я дітей в Україні, проф. Г. Бекетова назвала шкільний буллінг, алкоголізм, наркоманію, тютюнопаління, зменшення відсотка учнів, які мають фізичне навантаження не менше однієї години на день. Доповідачка наголосила на тому, що школярі мають незадовільну функціональну пристосованість до фізичних навантажень, недостатню тренованість та низький рівень функціонального резерву серця – тому у них найвища поширеність хвороб і починає накопичуватися хронічна патологія. Щодо негативних факторів останніх років, то слід взяти до уваги військові дії на Сході України. Так, серед 2 млн. внутрішньо переміщених осіб 220 тис. 480 осіб складають діти, які є більш вразливими до різних форм насильства, пов’язаного з конфліктом. Це, в свою чергу, впливає на їхню поведінку, підвищує ризики булінгу та загрожує їхній соціальній інтеграції

Проф. Галина Бекетова відзначила також і позитивні тенденції та зміни, що впливають на здоров’я дітей в Україні. До таких позитивних тенденцій належить стабільне зменшення протягом останнього десятиліття смертності дітей віком до року. Серед здобутків вітчизняної медицини доповідачка назвала впровадження інноваційних перинатальних технологій та реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» (створення мережі перинатальних центрів ІІІ рівня для надання висококваліфікованої допомоги матерям та новонародженим), подальше впровадження Розширеної ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини» з підтримки грудного вигодовування, впровадження міжнародної стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ з інтегрованого ведення хвороб дитячого віку (пілотний проект).

До позитивних ініціатив, спрямованих на підтримання здоров’я школярів, проф. Г. Бекетова зарахувала розпочатий 2016 року пілотний проект із упровадження в навчальних закладах сільської місцевості шести областей України технології, яка зберігає здоров’я «Навчання у русі», що має сприяти попередженню розвитку порушень постави і зору, функціональних розладів травної і серцево-судинних систем (профілактика неінфекційних захворювань), зниженню частоти і важкості гострих респіраторних захворювань, підвищенню інтелектуальної та фізичної активності, профілактиці шкільної дезадаптації, а також залученню всієї родини до свідомого формування здорового способу життя (оптимальне харчування, достатній сон, фізична активність, відсутність шкідливих звичок).

У своїй доповіді проф. Галина Бекетова окремо наголосила на слушності ініціативи МОЗ України з підсилення первинної ланки медицини, особливо педіатрії.

Переглянути презентацію у PDF