Сучасні умови підготовки фахівців диктують необхідність більш глибокого підходу до їх практичної підготовки. Особливо це стосується питань прийняття рішень та безпосередніх практичних дій лікаря при роботі з пацієнтами, що знаходяться в критичному стані.

Проте підготовка фахівців з даного питання обмежена багатьма моментами, зокрема неможливістю практичної ілюстрації всього різноманіття клінічних ситуацій, морально-етичними та законодавчими обмеженнями.

Тому, для виконання даного ключового завдання сучасної післядипломної медичної освіти, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, в курс підготовки лікарів-інтернів вводяться симуляційні лекції, де молоді спеціалісти отримують не лише теоретичні знання, але й в режимі реального часу можуть спостерігати за основними змінами системної гемодинаміки.

Одна з таких лекцій, яка була підготовлена професором О. Лоскутовим та аспірантом В. Колесниковим, була розроблена спільно з програмістами політехнічного інституту.

Дана лекція відрізняється від загальноприйнятих тим, що включає в себе як теоретичну частину, так і комп'ютерну демонстрацію ситуаційних завдань, які постають перед анестезіологом при проведенні наркозу у важкої категорії пацієнтів.

Слід зазначити, що дана комп'ютерна симуляція була створена на основі більш 800 клінічних випадків, які були узагальнені і потім послужили основою для створення даної навчальної комп'ютерної програми.

Надалі кафедра планує поширювати цей досвід створення і проведення подібних лекцій в інших актуальних питаннях інтенсивної терапії, які будуть демонструватися і на циклах передатестаційної підготовки лікарів анестезіологів.