9 жовтня 2017 року відбулася чергова робоча нарада із секретарями спеціалізованих вчених рад Академії. У роботі наради взяли участь проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук, вчений секретар Академії д. мед. н. Вікторія Горачук, завідувач відділу докторантури та організації наукової діяльності д. мед. н. Марина Тріщинська, голова спеціалізованої вченої ради професор Олег Шекера та секретарі десяти спеціалізованих вчених рад.

Головну увагу учасники наради приділили питанням посилення взаємодії керівництва Академії та керівного складу спецрад з метою покращення процесів згідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015, з урахуванням положень нових документів МОН України, що стосуються атестації кадрів вищої категорії. Моніторинг діяльності спеціалізованих вчених рад, запроваджений з цією метою, надасть можливість проаналізувати роботу спеціалізованих вчених рад, попередити ризики та дозволить ефективно взаємодіяти учасникам процесу.

Вчений секретар д. мед. н. Вікторія Горачук познайомила присутніх з роз’ясненнями до наказу від 12.01.2017 №40 МОН України «Про затвердження вимог до оформлення дисертації». Особливу увагу вона приділила структурі дисертаційної роботи.

Професор Олег Шекера поділився з присутніми враженнями від спілкування з колегами на Всеукраїнському науковому форумі «Підготовка докторів філософії (PHD) в умовах реформування вищої освіти», який відбувся 5-6 жовтня у Запорізькому національному університеті. Учасники форуму провели плідну дискусію, результатом якої стали рекомендації з вдосконалення існуючої нормативно-правової бази, організаційних та методичних засад діяльності аспірантури, присудження наукових ступенів, підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації. Доповідач звернув увагу учасників наради на пропозиції щодо формування складу спецрад, вимог до претендентів на отримання наукового ступеню та рівня володіння англійською мовою.

У свою чергу, завідувач відділу докторантури та організації наукової діяльності д. мед. н. Марина Тріщинська ознайомила учасників наради зі змістом наказу від 27.09.2017 № 3155 «Про посилення контролю за оприлюдненням дисертацій, відгуків офіційних опонентів та авторефератів дисертацій на офіційному веб-сайті» та наказу від 11.10.2017 № 3434 «Про створення комісії з перевірки діяльності спеціалізованих вчених рад», а також зупинилася на особливостях процесу електронної звітності у 2017 році, який запроваджено в якості нової форми зі зворотнім зв’язком.