3 жовтня 2017 року в Інституті серця МОЗ України відбулася науково-практична конференція «Міждисциплінарні проблеми кардіології». Її співорганізаторами виступили  ДУ «Інститут серця МОЗ України» і Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (кафедри функціональної діагностики та кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій). У роботі конференції взяли участь більше 150 лікарів-кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, лікарів з функціональної діагностики з різних регіонів України.

З вітальним словом до учасників конференції виступив генеральний директор ДУ «Інститут cерця МОЗ України», завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій НМАПО імені П.Л. Шупика, член-кор. НАМН України, професор Б. Тодуров. У своєму короткому виступі він розповів про новітні кардіохірургічні втручання (операція Озакі, імплантація механічного серця тощо), які здійснюються на базі Інституту серця, освітню діяльність кафедр, розташованих на цій клінічній базі Академії.

Тематика конференції охоплювала аспекти діагностики та лікування гіперурикемії та її ускладнень з позиції ревматолога (професор Н. Шуба, НМАПО імені П.Л. Шупика), нефролога (професор І. Дудар, Інститут нефрології НАМН України) і дієтолога (к.мед.н. Н. Суслова, НМАПО імені П.Л. Шупика, Інститут серця МОЗ України). Професор Н. Осовська (ВНМУ імені М.І. Пирогова) висвітлила у своїй доповіді переваги нових представників групи сартанів у лікуванні серцево-судинної патології, а професор О. Жарінов (НМАПО імені П.Л. Шупика) – перспективи лікування ІХС і аритмії серця з застосуванням ранолазину. Зазначені доповіді привернули значну увагу учасників конференції, про що свідчила велика кількість запитань аудиторії.