Указом Президента України від 16 вересня 1997 року № 1022/97 встановлено професійне свято юристів в Україні – День юриста, що відзначається вже 20 років поспіль.

Цивілізовані спільноти прагнуть регулювати всі свої внутрішні та зовнішні взаємини, керуючись загальноприйнятими правилами, передусім, нормами права. Де з’являються соціальні норми, зокрема норми права, виникають факти їх порушення та конфлікти з цього приводу. Для розв’язання таких конфліктів найчастіше потрібні саме юристи.

Юристи у галузях медицини та фармації забезпечують правовий супровід організації й управління медичною та фармацевтичною діяльністю, надають первинну та вторинну правову допомогу всім учасникам правовідносин, зокрема здійснюють представництво і захист інтересів учасників вказаних правовідносин у судових та правоохоронних органах тощо.

З нагоди свята пропонуємо дізнатися 11 цікавих фактів про юристів та юриспруденцію.

1. Слово «прокурор» у перекладі з латини означає «піклується». Юстиція з латинської буквально означає «справедливість».

2. У стародавні часи знання про право були частиною релігійних і філософських учень. Іноді, першими юристами вважають римських жерців, індійських брахманів і грецьких філософів-стоїків, вказуючи, що юрист – одна з найдавніших професій у світі.

3. Перші публічні юридичні консультації, що історично достовірно доведені, почав надавати верховний жрець Тіберій Корунканій у 254 році до н.е. у Давньому Римі.

4. Сучасним цивільним правом маємо завдячувати європейським науковим середньовічним школам глосаторів і постглосаторів, які протягом століть здійснювали реконструкцію забутого після навали варварських племен і майже втраченого давньоримського права, що лежить в основі сучасного цивільного права всіх країн романо-германської правової сім’ї, у тому числі й України.

5. Сьогодні суб’єктами правовідносин визнаються фізичні особи, юридичні особи та держава. Проте у Середньовічній Європі суб’єктами права фактично визнавали і тварин. Так, в Європі церковні суди розглядали позови до тварин. Досить часто обвинуваченими, підсудними та засудженими ставали кози, вівці, корови і навіть комахи, наприклад, сарана. Останній вирок тварині датований 1740 роком. Суд Франції приговорив до повішання корову.

6. Нині від поодиноких дослідників і громадських діячів можна почути ідеї про визнання правосуб’єктності дельфінів у зв’язку з їх високим рівнем інтелекту.

7. Сьогодні кримінальна відповідальність у неповнолітніх в Україні настає з 14-16 років (у залежності від тяжкості злочину). Але ще в 1845 році кримінальна відповідальність наступала з 7 років.

8. Такі відомі політики і державні лідери як Махатма Ганді, Фідель Кастро, Білл Клінтон та інші здобули юридичну освіту і, навіть, певний час працювали за фахом.

9. Із 45 президентів США юристами були 28 осіб.

10. Нарівні з лікарями та священиками професійний словник юристів вважається одним із найбагатших. У середньому юрист оперує 15 000 професійних термінів. Для порівняння – професійний словник кваліфікованих робітників без вищої освіти становить близько 5-7 тисяч слів, фермери оперують близько 1600 професійними поняттями.

11. На думку британського футурологічного агентства Fast Future, до 2030 року однією з найбільш затребуваних і популярних професій буде юрист віртуального права.

Перед юристами України сьогодні стоять завдання з подальшого утвердження в сфері охорони здоров’я принципів верховенства права, гуманізму, милосердя та справедливості; вдосконалення медичного та фармацевтичного законодавства; сприяння посиленню правових гарантій реалізації, охорони та захисту прав та законних інтересів усіх учасників медичних і фармацевтичних правовідносин в Україні, а також підвищення загальної правової культури населення.

Керівництво НМАПО імені П. Л. Шупика також опікується покращенням правового забезпечення діяльності академії та всіляко сприяє підвищенню правової компетентності науково-педагогічних та інших працівників, інтернів, клінічних ординаторів і слухачів, практикуючих лікарів і провізорів. З цією метою багато років успішно працює юридичний відділ академії, питання права викладаються на кафедрі управління охороною здоров’я, з січня 2016 року працює кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Зі святом, шановні колеги!