З 01.09. по 29.09.2017 р. викладачі кафедри медичної та лабораторної генетики провели виїзні передатестаційні цикли з «Генетики медичної» та «Генетики лабораторної»  на базі обласного комунального закладу «Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики» у м. Кривий Ріг. На циклах навчалися лікарі-генетики, лікарі-лаборанти-генетики та біологи.

Під час навчання на передатестаційних циклах було поглиблено рівень професійних знань, умінь та навичок лікарів-генетиків, лікарів-лаборантів-генетиків та спеціалістів з вищою немедичною освітою (біологів), відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик другої, першої та вищої кваліфікаційних категорій. На заняттях лікарі ознайомилися з сучасними досягненнями в галузі медичної та лабораторної генетики. Слухачі також брали активну участь у проведені семінарських занять, готуючи доповіді за окремими тематиками, що дозволило їм краще підготуватися до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію. Навчання вирізнялося продуктивною взаємодією між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри.

Після закінчення навчання всі слухачі успішно склали іспит (комп’ютерне тестування, залік з практичних навичок, теоретичний екзамен) та показали високий рівень теоретичних знань і практичних навичок.

Під час заключної конференції слухачі отримали документи встановленого зразка про завершення навчання та свідоцтво про успішне складання іспиту на відповідну кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Генетика медична» та «Генетика лабораторна».

Паралельно з передатестаційним циклом, у цьому ж закладі було проведено виїзний цикл тематичного удосконалення «Генетичні аспекти діагностики, лікування та методи профілактики мультифакторіальної патології», на якому навчалося 16 осіб. Переважно це були лікарі акушери-гінекологи, анестезіологи та терапевти.

Цикл проводився за оновленою програмою, яка охоплює теоретичні та практичні знання за даною тематикою, необхідні для практичної роботи лікарів. Лекційні та семінарські заняття проводилися на високому методичному рівні. До того ж, під час практичних занять, співробітниками кафедри разом з співробітниками лікарні було проведено медико-генетичне консультування родин та спільні консиліуми. Всі слухачі успішно склали іспити з теоретичних знань та практичних навичок. Наприкінці лікарі отримали посвідчення встановленого зразка.

Анкетування показало, що слухачі в цілому задоволені рівнем викладання дисципліни на кафедрі та отриманими навичками для подальшої роботи.