Співробітники кафедри акушерства,  гінекології та медицини плода на чолі з завідуючою кафедри д.мед.н., проф.  С. Жук  взяли участь у Пленумі  Асоціації акушерів-гінекологів України та науково–практичній  конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука», яка відбулась 21-22 вересня у місті Одеса. 

Провідні світові та вітчизняні фахівці  обговорили нові медичні технології щодо сприяння збереженню і зміцненню репродуктивного здоров'я, поліпшення стану матері та дитини.

У рамках Пленуму було проведено секційне засідання присвячене напрямку роботи кафедри - «Медицина плода - розширюємо коло питань».  З доповіддю на тему: «Медицина плода - сучасний спектр питань» - виступила проф., д.мед.н. С. Жук. У своїй доповіді  вона ознайомила з новими  можливостями та напрямками в медицині плода, завдяки яким можна суттєво оптимізувати і підвищити якість надання медичної допомоги  пацієнткам з різними патологіями під час вагітності.

Також у секційному засіданні взяв участь академік НАМН України, проф. О. Резніков. Його виступ був присвячений  проблемам  застосування гормональної терапії  у  вагітних  з невиношуванням.

Виступили доцент кафедри  Н. Пехньо з темою доповіді: «Предиктори акушерських та  плодових ускладнень під час вагітності та пологів»  та доцент кафедри О. Щуревська доповідь якої стосувалась проблем невиношування  вагітності з точки  зору перинатальної психології.

Участь в подібні заходах  дає  можливість фахівцям з різних країн світу ділитися своїм досвідом, а  лікарям  впроваджувати в свою практику нові методики, які довели свою ефективність.