11 вересня 2017 р. року в стінах Академії відбулося чергове засідання  постійно діючої комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика.

На засідання були запрошені члени комісії, науково-педагогічні та наукові працівники Академії, молоді науковці.

У рамках засідання учасникам заходу було представлено презентацію координатора програм з обміну науковцями для «Програми імені Фулбрайта» - Вероніки Алексанич «Можливості для  викладачів та науковців «Програми імені Фулбрайта» в Україні», в якій було надано інформацію щодо можливостей проведення досліджень вченими Академії в університетах США. Перспективним для розвитку сучасної медичної науки є наукове спілкування вчених на міждержавному рівні. Саме цим займається «Програма імені Фулбрайта» в Україні - програма наукових обмінів США, спонсором якої є Державний департамент, та посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Особливу увагу Вероніка Алексанич приділила програмі стипендії для молодих викладачів та дослідників Fulbright Faculty Development Program, яка присвячена проведенню досліджень в університетах США впродовж одного академічного року. «Рішення взяти участь у конкурсі за «Програмами імені Фулбрайта» має стати обдуманим кроком для науковця. Необхідно критично оцінити свою наукову роботу, звертаючи особливу увагу на вибір теми дослідження. Обґрунтування такого вибору має спиратися на результати і висновки актуальних наукових робіт, що проводилися в США. Важливим є й високий рівень знання англійської мови», - наголосила доповідачка.

Доповідь викликала зацікавленість присутніх. Було підкреслено важливість спілкування науковців Академії з представниками «Програми імені Фулбрайта» в подальшому.

Завідувач кафедри медичної інформатики проф. О.Мінцер проінформував присутніх про хід роботи з підготовки до проведення фундаментальної науково-дослідної роботи.

Наступним питанням був розгляд нових вимог щодо оформлення дисертаційних робіт відповідно до наказу МОН України від 12.01.2017 № 40. Матеріали представила учений секретар д.мед.н. доц. В.Горачук. Також розглянуті матеріали наукової продукції, які подали кафедри до розгляду на вченій раді.

Аспірант кафедри неврології № 1 Т.  Чеборака прозвітувала про хід виконання дисертаційної роботи, на виконання якої отримала академічну стипендію імені М. С. Грушевського. В обговоренні взяв участь проф. О. Мінцер.

Завідувач відділу науки д.мед.н. доц. М. Тріщинська представила на розгляд членів комісії програму до звітування 2017 року в формі електронного документообігу. В обговоренні виступила проф. Н.  Ветютнева,  проф. Н. Савичук.

Наступною доповідала завідувач відділу аспірантури, магістратури і клінічної ординатури О.  Вишнякова з короткою інформацією про результати прийому в аспірантуру та клінічну ординатуру у 2017 році; про результати виконання освітньо-наукової програми аспірантами 2017 року випуску.

Завідувач патентно-ліцензійного відділу Л. Кравчук представила на розгляд членів комісії 14 пропозицій від Академії, а саме «Винаходи» та «Корисні моделі» для участі у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року 2017». 

Проф. Н. Савичук коротко доповіла про академічну мобільність, а саме про права на участь у програмах академічної мобільності усіх учасників освітнього процесу; чітке визначення видів та форм академічної мобільності; закріплення механізму перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів; збереження місця навчання і стипендії для студентів та місця роботи для працівників ВНЗ, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності. Також наголосила керівникам та відповідальним виконавцям бюджетних НДР, про необхідність подачі заявок на отримання патентів на винахід та корисну модель.

На засіданні були присутні 52 учасники.

Наступне засідання відбудеться 11 жовтня 2017 року.