На кафедрі медичної інформатики розпочалося навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії очної денної форми навчання з нормативних навчальних дисциплін.

Нові програми та навчальні плани для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії складено для спеціальностей: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 225 Медична та психологічна реабілітація, 226 Фармація.

Відповідно до програм і навчальних планів у вересні – жовтні здобувачі мають опанувати дві нормативні навчальні дисципліни: «Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика» (5 кредитів, 150 год.) та «Управління науковими проектами (аналіз наукових проблем із точки зору отримання грантів)» (1,5 кредити, 45 год.).

Мета циклу «Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика» полягає у викладенні основних напрямів організації та проведення статистичних досліджень, ознайомлення з елементами математичниx основ iнформатики та кібернетики, наданні знань з методології математичного моделювання, застосування спецiальних математичних методів для аналiзу та оброблення медичної iнформацiї наукових досліджень, сучасних інформаційних технологій в охороні здоров’я. Передбачається надати здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії необхідні навики з елементів теорії інформації, збору, оброблення та аналізу даних, оформлення результатів наукових досліджень, застосування інформаційних технологій у повсякденній практиці.