7 вересня деканат факультету підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ) провів щорічну конференцію лікарів-інтернів, які щойно вступили на навчання в інтернатурі на кафедрах факультету.

Відкриваючи конференцію, проректор з навчальної роботи проф. О. К. Толстанов, привітав лікарів-інтернів із вступом, зупинився на щаблях становлення та розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика, згадавши про майбутній 100-річний ювілей академії, та ознайомив із особливостями реформування системи післядипломної медичної освіти України.

На конференцію було також запрошено завідувача сектором інтернатури О. В. Кирпач, яка наголосила на основних завданнях інтернатури, можливостях очної і заочної частин навчання та відповіла на запитання лікарів-інтернів.

Декан факультету ПКВ д.біол.н., доцент Л. Ю. Бабінцева ознайомила присутніх із структурою факультету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, поінформувала про можливості, що надає академія для самонавчання. Особливу увагу декан приділила он-лайн підготовці лікарів-інтернів до складання іспиту Крок-3 відповідно до наказу від 14.04.2016 № 1431 та інструкції, продемонструвавши особливості реєстрації та роботи в системі управління навчанням «Ilias».

Заступник голови студентського самоврядування факультету В. Колядінцев проінформувала присутніх про заходи, що проводяться студентським самоврядуванням факультету та академії, закликав брати в подальшому в них активну участь і запросив до участі в конференції студентського самоврядування факультету.

На зустрічі також були присутні куратори циклів навчання лікарів-інтернів і відповідальні на кафедрах факультету за навчально-методичну роботу.