Відбулась конференція трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. На порядок денний було винесено організаційні питання щодо складу конференції трудового колективу факультету (далі – Конференції) та вибори членів  вченої ради факультету. 

Конференцію відкрив декан факультету професор В.В. Трохимчук. За пропозицією професорів Д.Л. Кирика, М.В Голубчикова, Л.Л. Давтян,  запропоновано обрати головою  конференції трудового колективу факультету професора В.В Трохимчука,  секретарем Конференції - доцента  В.Є. Буцьку

Голова конференції, професор В.В Трохимчук, надав інформацію щодо зміни делегатів  Конференції, а саме - з роботи в Академії звільнились наступні делегати:

- ст. викладач кафедри гігієни і екології людини Т.С. Оборонова;

- доцент кафедри організації і економіки фармації Л.А. Бутко подала заяву про звільнення (звільняється з 17.09.2017 р.).

За результатами зборів трудового колективу кафедри громадського здоров’я на посаду завідувача кафедри була рекомендована д.мед.н.,  доцент Хоменко І.М., на яку з червня 2017 р. було покладене виконання керівника цього підрозділу.

Професор В.В. Трохимчук доповів, що згідно з  вимогами Положення про вчену раду факультету  представництво  медико-профілактичного і фармацевтичного факультету у  вченій  раді  визначається  за квотами:

- не менше 2 представників від наукових, науково-педагогічних працівників кожної  кафедри  факультету,  що  становить  не  менше  75% загального складу вченої ради факультету;

- не  менше  3  представників  з  числа  осіб,  які  навчаються  на факультеті,  що  становить  не  менше  10%  загального  складу  вченої ради факультету;

- не  менше  3  представників  інших  працівників  факультету, але не більше 15% загального складу вченої ради факультету.

На зборах трудового колективу нової кафедри громадського здоров’я  обрані кандидати в члени вченої ради факультету і запропоновано  вивести з членів  вченої ради факультету професора кафедри громадського здоров’я  І.П Козяріна, доцента кафедри громадського здоров’я Л.М. Авраменко.

Головуючий запропонував визначитись з порядком голосування: відкритим або таємним. Одноголосно прийнято рішення  здійснити голосування відкрито.

Головуючий на конференції професор В.В. Трохимчук оголосив про вибори на посаду завідувача кафедри громадського здоров’я і надав слово проректору з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами проф. О.П. Гульчій, яка представила претендента на посаду завідувача кафедри громадського здоров’я д.мед.н., доцента І.М. Хоменко, яку одноголосно підтримано на засіданні кафедри громадського здоров’я 4.09.2017 р.

Головуючий професор В.В. Трохимчук надав слово начальнику відділу кадрів Д.Д.  Бригинцю, який  зазначив, що за період конкурсу оголошеного в газеті «Ваше здоров'я» № 29 - 30 від 28 липня 2017 р. та на сайті НМАПО імені   П.Л. Шупика  на посаду завідувача кафедрою громадського здоров’я протягом  одного місяця  надійшла одна заява від д.мед.н., доцента І.М. Хоменко. Оголосив результати голосування на розширеному засіданні кафедри громадського здоров’я  та представив  дані з особової справи претендента на посаду завідувача кафедри громадського здоров’я д.мед.н., доцента І.М. Хоменко.

Виступили делегати конференції трудового колективу проф. Д.В. Варивончик, проф. Г.Н., проф. В.М. Михальчук, проф. Н.О. Ветютнева, проф. Л.Л. Давтян, проф. І.П. Козярін, проф. М.В.  Голубчиков., проф. В.В. Трохимчук, які наголосили, що доцент І.М. Хоменко є досвідченим фахівцем та достойна кандидатура на посаду завідувача кафедрою. Рекомендували підтримати кандидатуру доц. І.М. Хоменко на посаду завідувача кафедрою громадського здоров’я.

Конференція одностайно рекомендувала кандидатуру  доктора медичних наук, доцента ХОМЕНКО Ірину Михайлівну на посаду завідувача кафедри громадського здоров’я.