7-11 серпня 2017 р. у м. Одеса відбулася друга «Літня школа з вдосконалення курсів з моніторингу та оцінки для викладачів вищих навчальних закладів» (Літня школа з МіО), що проводилась МБФ «Альянс Громадського здоров`я» за підтримки та участі Центрів контролю та профілактики захворювань (м. Атланта, США) та Каліфорнійського університету (м. Сан-Франциско, США) в рамках Проекту з Технічної допомоги в сфері МіО та Ефективного Використання Даних (МЕТІДА).

У минулому році представники кафедри управління охороною здоров`ябрали участь у першій Літній школі з МіО у Львові, завдяки якій набули широкі знання з моніторингу та оцінки в сфері охорони здоров`я. Це дало змогу удосконалити навчально-методичні матеріали в частині функцій з моніторингу і оцінки, доповнити зміст лекцій та практичних занять для слухачів та розробити і затвердити навчальну програму циклу тематичного удосконалення «Моніторинг і оцінка системи управління закладом охорони здоров’я».

Метою другої Літньої школи з МіО стало вдосконалення навчальних програм курсів з МіО у вищих навчальних закладах України. Головними тренерами навчання виступили відомі міжнародні спеціалісти в сфері моніторингу та оцінки Nathan Smith та Rikita Merai з Каліфорнійського університету, м. Сан-Франциско, США.

Учасниками тренінгу були викладачі профільних кафедр Національної академії державного управління при Президентові України, Львівського національного медичного університету, Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, Української медичної стоматологічної академії, кафедр соціології та соціальної роботи Національного університету імені Т. Г. Шевченка, Національного університету «Львівська політехніка», Київського університету імені Б. Грінченка.

Нашу Академію представляли д. мед. н., професор кафедри управління охороною здоров’я В. В. Горачук, старший викладач кафедри управління охороною здоров’я О. Л. Нестерець.

Протягом тренінгу учасники мали можливість актуалізувати та поглибити знання з теоретичних та практичних основ моніторингової і оціночної діяльності відповідно до потреб інформаційного забезпечення керівників для прийняття управлінських рішень з метою поліпшення якості медичної допомоги в закладі охорони здоров’я.

Важливим виявився і обмін досвідом між учасниками-колегами з питань викладання курсів з моніторингу та оцінки.

За результатами навчання командою НМАПО імені П. Л. Шупика удосконалено навчальну програму циклу тематичного удосконалення «Моніторинг і оцінка системи управління закладом охорони здоров’я» та доповнено її контрольними завданнями і кейсами. Це позитивно позначиться на теоретичних знаннях та практичних навичках слухачів кафедри управління охороною здоров’я.

Наприкінці Літньої школи з МіО учасники тренінгу висловили вдячність американським колегам та організаторам заходу ‒ МБФ «Альянс Громадського здоров`я» за цінні набуті знання і навички та підкреслили важливість таких заходів у майбутньому задля здійснення подальших кроків у напрямку удосконалення моніторингової та оціночної діяльності в Україні.