На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 9 липня 2017 р. за сприяння Української Медичної асоціації у Великобританії (UMAUK) та Фонду сприяння респіраторної медицини (Україна) було проведено воркшоп «Складні дихальні шляхи. Складна інтубація трахеї».

У події взяли участь лікарі анестезіологи м. Києва та області, лікарі-інтерни, клінічні ординатори та представники профільних кафедр. Загальна кількість учасників склала понад п'ятдесят осіб.

Курс був розрахований на лікарів-анестезіологів, фахівців з медицини невідкладних станів з метою вдосконалення професійної компетенції з питань складних дихальних шляхів та сучасних технологій підтримки прохідності дихальних шляхів.

Навчальний захід відкрив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, професор О. Лоскутов, який коротко висвітлив історичні питання і актуальність даної проблеми.

Модератори воркшопу: Р. Грех (лікар-анестезіолог, Лондон, Великобританія, Президент UMAUK), Ю. Куйбіда (лікар-анестезіолог, Лондон, Великобританія), Дж. Олвуд (старший співробітник операційного відділення, Лондон, Великобританія), О. Доморацький (доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії), М. Пилипенко(доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії).

На навчальному заході були розглянуті такі нагальні питання: визначення патології верхніх дихальних шляхів, діагностика, підходи та методи ведення подібного контингенту пацієнтів, питання екстубації після складної інтубації, ведення непередбачуваної складної інтубації трахеї, тактика прийняття рішень при очікуваній і раптовій проблемі «складного дихального шляху» тощо.

Великий інтерес в українських лікарів-анестезіологів викликала доповідь Ю. Куйбіди (лікар-анестезіолог, Лондон, Великобританія), яку спікер супроводжував описом цікавих і неординарних випадків з практики.

Після закінчення динамічної теоретичної частини курсу, учасники воркшопу мали можливість випробувати на практиці сучасне обладнання, яке використовується у пацієнтів з «важкими дихальними шляхами», що було організоване у формі п'яти «станцій».

Лікарі засвоїли методику роботи з відеоларингоскопом, фіброоптічним ендоскопом, ендоскопічну інтубацію через ларингеальну маску з використанням інтубаційного катетера, назотрахеальну та оротрахеальну ендоскопічну інтубацію, екстубацію після складної інтубації, використання катетера для заміни інтубаційної трубки в межах стратегії поступової екстубації, крікотіреотомію.

По закінченні воркшопу відбулася дискусія з обговоренням можливостей запровадження сучасних технологій контролю прохідності дихальних шляхів у практиці вітчизняних анестезіологів.

Присутні висловили подяку координатору заходу президентові UMAUK Р. Греху, завдяки ініціативі якого українські лікарі змогли відпрацювати навички важкою інтубації на сучасному високотехнологічному обладнанні.