22 травня – 7 липня 2017 року на кафедрі кардіології тривав цикл тематичного удосконалення «Еходоплерографія серця і магістральних судин (початковий курс)». Успішно пройшли навчання 65 лікарів Івано-Франківської, Київської, Одеської, Черкаської, Житомирської, Тернопільської, Миколаївської, Донецької та інших областей України.

Оновлена програма циклу стосувалася таких тем, як: основи еходоплерографії; сучасна роль тканинного доплера в оцінці міокардіальної функції лівого шлуночка, взаємозв’язок систолічної та діастолічної функцій, визначення тиску наповнення лівого шлуночка за допомогою сучасних індексів швидкостей кровотоку та руху стінки лівого шлуночка; ЕхоКГ-діагностика набутих клапанних вад серця; ехокардіографія при ішемічній хворобі серця; роль ЕхоКГ в оцінюванні життєздатності міокарду та коронарного резерву, стрес-ехокардіографія та її різновиди, адаптаційні ішемічні синдроми за даними стрес-ЕхоКГ; ЕхоКГ та визначення джерела емболій, роль трансезофагальної ЕхоКГ у визначенні джерела емболій та аномального внутрішньопорожнинного шунтування; імплементація оновлених рекомендацій з еходоплерографії серця і магістральних судин; актуальні проблеми ехокардіодоплерографії в сучасних умовах; сучасні аспекти діагностики серцево-судинної патології.

Методичний рівень лекційних та семінарських занять був високий. Особливу увагу слухачів привернули практичні заняття з можливістю самостійно виконувати Ехо-КГ.

По закінченні циклу слухачі подякували викладацькому складу кафедри кардіології за сучасний та зрозумілий виклад навчального матеріалу, а також за можливість засвоїти практичні основи проведення ехокардіодоплерографії.

Усі слухачі ТУ успішно склали залік та отримали посвідчення встановленого зразка.