У червні 2017 року Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова та Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика підписали Угоду про співпрацю.

З метою удосконалення знань та практичних навичок медичного персоналу, покращення якості надання медичної допомоги працюючому населенню Дніпропетровщини, психофізіологічної реабілітації учасників АТО на ранніх стадіях, проведення наукових досліджень із питань медицини праці та психофізіології й впровадження отриманих результатів у практику охорони здоров’я посилять співробітництво між кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології Академії та відділенням професійної патології Лікарні(завідувачка – кандидат медичних наук, заслужений лікар України С. Харківська).

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова є одним із найдавніших (створена 1798 року) та найпотужнішим закладів охорони здоров’я України. Нині в її структурі понад 2,3 тис. працівників; 40 спеціалізованих стаціонарних відділень на 1175 ліжок за 26 профілями (в т.ч. відділення профпатології на 40 місць); консультативна поліклініка на 650 відвідувань за зміну, у якій приймають хворих фахівці 45-ти спеціальностей. Крім цього, на базі закладу працює унікальнийАнтикризовий центр, що є первинною ланкою надання високоспеціалізованої допомоги учасникам АТО.

Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології Академії співпрацює з лікарнею від 2014 року. Дотепер на її базі провели п’ять навчальних циклів тематичного удосконалення (в т.ч. два цикли за очно-заочною формою), на яких підготували 160 лікарів. Підписання Угоди про співпрацю дасть змогу впровадити у діяльність кафедри нові форми надання медичної допомоги хворим шляхом виїзних і телемедичних консультацій професорів та доцентів. Це сприятиме залученню лікарів-практиків до наукових досліджень, що здійснює кафедра в рамках НДР «Наукове обґрунтування заходів психофізіологічної реабілітації учасників АТО» (2016 – 2020 р.р.). Покращиться доступ слухачів кафедри до хворих із специфічною професійною патологією, що мають жителі цього промислового регіону України, робота яких пов’язана з добуванням вугілля, марганцевих і залізних, уранових, неметалевих руд, металургійним, машинобудівним, хімічним виробництвом тощо.